Dela på Facebook Dela på Twitter Skicka e-post Skriv ut

Taggar: Publikation Skyddade områden Yrkesfiske

FINFO 2004:4 Bakgrundsmaterial för utredning av möjligheten att införa fiskestopp i ett skyddat marint område

I enlighet med miljökvalitetsmålen och på uppdrag av regeringen har Fiskeriverket tillsammans med Naturvårdsverket utrett femton olika områden med avseende på möjligheten att införa ett fiskfredningsområde i ett skyddat marint område. De potentiella områdena har således utsetts med avseende på tidigare utpekat skyddsvärde samt antingen nivån av fiske eller dess potential som referensområde.

Författare

Jessica Hjerpe, Ulf Bergström och Ann-Britt Florin, Fiskeriverket
Kjell Grip, Naturvårdsverket

Sammanfattning

I enlighet med miljökvalitetsmålen och på uppdrag av regeringen har Fiskeriverket tillsammans med Naturvårdsverket utrett femton olika områden med avseende på möjligheten att införa ett fiskfredningsområde i ett skyddat marint område. De potentiella områdena har således utsetts med avseende på tidigare utpekat skyddsvärde samt antingen nivån av fiske eller dess potential som referensområde. De olika områdena representerar även de olika havs- och kustmiljöer som återfinns i svenska vatten och kan delas upp i Västerhavet, Egentliga Östersjön och Bottniska Viken.

För varje enskilt område beskrivs naturvärdet, fisketryck och fisksamhällets struktur i den mån sådan information finns tillgänglig. Materialet har använts som underlag för bedömning och sedermera förslag till fiskfredningsområden. Bedömningen har skett i samråd med en expertgrupp med representanter från de Marina Centra, Fiskeriverket samt Naturvårdsverket. Projektet är en del i verkens arbete med miljökvalitetsmålen. Utredningen till vilken denna sammanställning utgjort bakgrundsmaterial redovisades till regeringen i februari.

Dela på Facebook Dela på Twitter Skicka e-post Skriv ut

Taggar: Publikation Skyddade områden Yrkesfiske

Publicerad: 2012-01-31

Sidansvarig: Webbredaktionen