Dela på Facebook Dela på Twitter Skicka e-post Skriv ut

Taggar: Fiskar Publikation

FINFO 2008:3 Fiskundersökningar vid Barsebäcksverket i Öresund, 1971-2007

Provfisken med ålbottengarn och ålryssjor vid Barsebäcksverket påvisar storskaliga beståndsvariationer under en period av nästan 40 år. Biomassan i fångsten ökade i ryssjefångster på sommaren och förblev oförändrade under våren.

Omslag till rapport. Illustration.

Författare

Jan Andersson, Fiskeriverkets Kustlaboratorium Figeholm

Sammanfattning

Provfisken med ålbottengarn och ålryssjor vid Barsebäcksverket påvisar storskaliga beståndsvariationer under en period av nästan 40 år. Biomassan i fångsten ökade i ryssjefångster på sommaren och förblev oförändrade under våren.

En jämförelse av perioder med och utan direkt påverkan av uppvärmt kylvatten visar att förekomsten av torsk och tånglake har påverkats negativt det kylvattenpåverkade området. Båda arterna föredrar normalt kallare vatten. Trots att tidigare undersökningar har påvisat en anlockning av ål till utsläppsområdet, sågs ingen effekt av att kylvattenpåverkan reducerades efter 1999.

Ett förändrat fiskemönster och i viss mån ett varmare klimat framförs som orsaker till storskaliga variationer för fångster av ål och torsk i provfiskena. Beståndet av tånglake återhämtade sig starkt i Barsebäcksområdet under 2000-talet, vilket skiljer sig klart från en negativ utveckling längre norrut vid västkusten.

Dela på Facebook Dela på Twitter Skicka e-post Skriv ut

Taggar: Fiskar Publikation

Publicerad: 2012-01-27

Sidansvarig: Webbredaktionen