Dela på Facebook Dela på Twitter Skicka e-post Skriv ut

Taggar: Organisation

IT-råd

IT-rådet är ett strategiskt organ för beredning, samordning och uppföljning av frågor om IT-utveckling. IT-rådet ska verka för helhetssyn, enkelhet, produktivitet, kvalitet och nytta.

I IT-rådet bereds IT-strategi, flerårig plan för IT-utveckling, årlig budget för systemutveckling, datortjänster och IT-investeringar, projektdirektiv för enskilda utvecklingsprojekt och uppföljning och utvärdering av genomförda projekt. Beslut fattas i linjeorganisationen i enlighet med besluts- och arbetsordningen.

IT-rådet leds av chefen för avdelningen för digital utveckling. I rådet är myndigheternas avdelningar representerade genom en avdelnings- eller enhetschef per avdelning. Möjlighet att adjungera deltagare finns. I rådet ingår också verksamhetsutvecklaren på avdelningen för digital utveckling. Rådet sammanträder en gång per månad. Chefen för avdelningen för digital utveckling ansvarar ansvarar för beredning av dagordning och ärenden inför rådets sammanträden. Närmare rutiner för rådets arbetsformer utarbetas inom rådet.

Dela på Facebook Dela på Twitter Skicka e-post Skriv ut

Taggar: Organisation