Dela på Facebook Dela på Twitter Skicka e-post Skriv ut

Taggar: Organisation

IT-råd

IT-rådet är ett strategiskt organ för beredning, samordning och uppföljning av frågor om IT-utveckling. IT-rådet ska verka för helhetssyn, enkelhet, produktivitet, kvalitet och nytta.

I IT-rådet bereds IT-strategi, flerårig plan för IT-utveckling, årlig budget för systemutveckling, datortjänster och IT-investeringar, projektdirektiv för enskilda utvecklingsprojekt och uppföljning och utvärdering av genomförda projekt. Beslut fattas i linjeorganisationen i enlighet med besluts- och arbetsordningen.

IT-rådet leds av IT-chefen. I rådet är myndigheternas avdelningar representerade genom en avdelnings- eller enhetschef per avdelning. Möjlighet att adjungera deltagare finns. I rådet ingår också verksamhetsutvecklaren på avdelningen för verksamhetsstöd. Rådet sammanträder en gång per månad. IT-chefen ansvarar för beredning av dagordning och ärenden inför rådets sammanträden. Närmare rutiner för rådets arbetsformer utarbetas inom rådet.

Publicerad: 2018-03-08

Sidansvarig: Webbredaktionen