Dela på Facebook Dela på Twitter Skicka e-post Skriv ut

Taggar: Organisation

IT-enheten (Vi)

Enheten arbetar för förvaltning och strategisk utveckling av myndighetsgemensamma IT-system.

På IT-enheten finns tre sektioner: Sektionen för IT-styrning, Sektionen för systemutveckling och Sektionen för drift och förvaltning. Varje sektion leds av en sektionschef förutom sektionen för IT-styrning som leds av enhetschefen.

Enheten ansvarar för

 • policyfrågor, styrdokument processer, rutiner och system inom IT-området
 • IT-strategisk planering
 • förvaltning, drift och nyutveckling av myndighetens informationssystem
 • förvaltning, drift och nyutveckling av myndighetens tekniska infrastruktur
 • stöd vid processutveckling
 • myndighetens förvaltnings- och projektmodeller
 • ea – enterprise arkitektur
 • samordning av GIS, arbetet med INSPIRE-direktivet och annan geodata
 • informationssäkerhet
 • intern och extern användarsupport
 • samordning av kompetensutveckling inom IT
 • inköp inom IT och telefoni
 • HaV:s ansökningar om stöd och utbetalning av stöd ur Europeiska havs- och fiskerifonden (EHFF) vad avser åtgärder för datainsamling, hantering, lagring och analys av fiskeriberoende data beträffande såväl yrkes- som fritidsfiske med mera.

IT-enheten

IT-enheten, sektionen för systemutveckling

 • Lena Halldin. Databasstrateg. Lena HalldinDatabasstrategArbetsområde:
  Databasutveckling, Förvaltningsanvsarig för ''Tillstånd och Licenshantering'', IT-strategiska frågor
  Tel: 010-6986235
  Skicka e-post till Lena

IT-enheten, sektionen för drift och förvaltning

IT-enheten, sektionen för IT-styrning

Dela på Facebook Dela på Twitter Skicka e-post Skriv ut

Taggar: Organisation

Publicerad: 2013-12-02
Uppdaterad: 2017-09-06

Sidansvarig: Webbredaktionen