Dela på Facebook Dela på Twitter Skicka e-post Skriv ut

Taggar: Organisation

Enheten för vattenförvaltning (Hv)

Enheten arbetar med samordning och utveckling av arbetet med ett samlat svenskt genomförande av EU:s ramdirektiv för vatten.

Enheten ansvarar för:

 • samordning av myndighetens arbete inom vattenförvaltning
 • samordning och utveckling av arbetet med genomförandet av EU:s vattendirektiv
 • samordningsansvar samt övergripande avtalsfrågor för vattenförvaltningens databas Vatteninformationssystem Sverige (VISS) och sådana frågor inom VISS som rör åtgärdsarbetet inom vattenförvaltningen
 • stöd till regeringskansliet i genomförandet av den EU gemensamma genomförandestrategin CIS Åtgärder i vattenförvaltningen
 • åtgärder för att minska negativa effekter av miljöfarliga ämnen från jord- och skogsbruket och industrin
 • utarbetande av landskapsstrategier för en utvecklad vattenhushållningsplanering
 • beredning av frågor som rör klimatanpassning och översvämningsdirektivet
 • EU-rapportering som rör vattendirektivet med undantag för frågor som rör övervakning och miljötillstånd
 • genomförandet av konventioner inom enhetens ansvarsområde; UNECE (avseende gränsvatten) och UNWC
 • landsbygdsprogrammets (LBP) genomförande
 • föreskrifter och vägledning om badvatten
 • förorenade områden
 • beredning av ansökningar om bidrag från anslaget 1:11 Åtgärder för havs- och vattenmiljö inom enhetens sakområde
 • beredning av frågor som rör bidrag enligt LOVA-förordningen
 • beredning av frågor som rör bidrag enligt vattenförvaltningsförordningen

Medarbetare

 • Anneli Harlén. Utredare. Anneli HarlénUtredareArbetsområde:
  Vattenförvaltning, Vattendirektivet, Internationell vattenförvaltning, Miljökvalitetsnormer, Ekologisk status, Åtgärdsprogram för vattenförvaltning, Föreskrifter vattenförvaltning, Vägledning vattenförvaltning
  Tel: 010-6986137
  Skicka e-post till Anneli
 • Josefin Hjort. Utredare. Josefin HjortUtredareArbetsområde:
  Jordbruk, Cap:s miljöeffekter, Landsbygdsprogram, PA Nutri, Nitratdirektivet, Östersjöstrategi, Vattenbruksrådet
  Tel: 010-6986082
  Skicka e-post till Josefin
 • Jonas Svensson. Utredare. Jonas SvenssonUtredareArbetsområde:
  Vattenförvaltning, Vattendirektivet, Miljökvalitetsnormer, Ekologisk status, Bedömningsgrunder, Föreskrifter vattenförvaltning, Vägledning vattenförvaltning, Påverkansanalys, Interkalibrering, Övergödning
  Tel: 010-6986022
  Skicka e-post till Jonas
 • Ann-Karin Thorén. Utredare. Ann-Karin ThorénUtredareArbetsområde:
  Vattenförvaltning, Vattendirektivet, Internationell vattenförvaltning, Åtgärdsprogram, Föreskrifter vattenförvaltning, Vägledning vattenförvaltning, Rapportering av vattenförvaltningen
  Tel: 010-6986078
  Skicka e-post till Ann-Karin
 • Katarina Vartia. Utredare. Katarina VartiaUtredareArbetsområde:
  Badvatten, Vattenförvaltning, Vattendirektivet, Miljökvalitetsnormer, Undantag, Ekologisk status, Bedömningsgrunder, Kraftigt modifierade vatten, Föreskrifter vattenförvaltning, Vägledning vattenförvaltning, Påverkansanalys
  Tel: 010-6986601
  Skicka e-post till Katarina
 • Ann-Sofie Wernersson. Utredare. Ann-Sofie WernerssonUtredareArbetsområde:
  Miljöfarliga ämnen, Prioriterade ämnen, Särskilt farliga ämnen, Havsmiljöförvaltning , Vattenförvaltning, Kemikalier, Ekotoxologi
  Tel: 010-6986355
  Skicka e-post till Ann-Sofie
Dela på Facebook Dela på Twitter Skicka e-post Skriv ut

Taggar: Organisation

Publicerad: 2013-12-02
Uppdaterad: 2017-12-27

Sidansvarig: Webbredaktionen