Dela på Facebook Dela på Twitter Skicka e-post Skriv ut

Taggar: Organisation

Enheten för vattenförvaltning (Hv)

Enheten arbetar med samordning och utveckling av arbetet med ett samlat svenskt genomförande av EU:s ramdirektiv för vatten.

Enheten ansvarar för:

 • samordning av myndighetens arbete inom vattenförvaltning
 • samordning och utveckling av arbetet med genomförandet av EU:s vattendirektiv
 • samordningsansvar samt övergripande avtalsfrågor för vattenförvaltningens databas Vatteninformationssystem Sverige (VISS) och sådana frågor inom VISS som rör åtgärdsarbetet inom vattenförvaltningen
 • stöd till regeringskansliet i genomförandet av den EU gemensamma genomförandestrategin CIS Åtgärder i vattenförvaltningen
 • åtgärder för att minska negativa effekter av miljöfarliga ämnen från jord- och skogsbruket och industrin
 • utarbetande av landskapsstrategier för en utvecklad vattenhushållningsplanering
 • beredning av frågor som rör klimatanpassning och översvämningsdirektivet
 • EU-rapportering som rör vattendirektivet med undantag för frågor som rör övervakning och miljötillstånd
 • genomförandet av konventioner inom enhetens ansvarsområde; UNECE (avseende gränsvatten) och UNWC
 • landsbygdsprogrammets (LBP) genomförande
 • föreskrifter och vägledning om badvatten
 • förorenade områden
 • beredning av ansökningar om bidrag från anslaget 1:11 Åtgärder för havs- och vattenmiljö inom enhetens sakområde
 • beredning av frågor som rör bidrag enligt LOVA-förordningen
 • beredning av frågor som rör bidrag enligt vattenförvaltningsförordningen

Medarbetare

Medarbetare
NamnE-postIDTitelAvdelningTelefonSökordMobilKortnrEnhetTelefonBild
Visa eller dölj information Signild Nerheimsignild.nerheim@havochvatten.sesignerEnhetschefAvdelningen för havs- och vattenförvaltning010-6986196Vattenförvaltning, Vattendirektivet, Miljökvalitetsnormer, Ekologisk status, Bedömningsgrunder, Föreskrifter vattenförvaltning, Vägledning vattenförvaltning, Påverkansanalys, Interkalibrering, Övergödning070-08985286196Enheten för vattenförvaltning+46106986196Signild Nerheim. Enhetschef.
Visa eller dölj information Robert Almstrandrobert.almstrand@havochvatten.serobalmUtredareAvdelningen för havs- och vattenförvaltning010-6986198Övergödning076-53861986198Enheten för vattenförvaltning+46106986198
Visa eller dölj information Johanna Andreassonjohanna.andreasson@havochvatten.sejohandUtredareAvdelningen för havs- och vattenförvaltning010-6986180Miljöekonomi, Samhällsekonomisk konsekvensanalys, Vattenförvaltning072-71713416180Enheten för vattenförvaltning+46106986180
Visa eller dölj information Anna Ekanna.ek@havochvatten.seannaekUtredareAvdelningen för havs- och vattenförvaltning010-6986048Övergödning, Lokalt åtgärdsarbete, Åtgärdssamordnare, Pilotområden, WaterCoGovernance, Water drive076-53861936048Enheten för vattenförvaltning+46106986048
Visa eller dölj information Frida Engbergfrida.engberg@havochvatten.sefriwegUtredareAvdelningen för havs- och vattenförvaltning010-698334Badvatten, Badvattendirektivet, Life IP Rich waters, WaterCoGovernance072-71457706334Enheten för vattenförvaltning+4610698334
Visa eller dölj information Lina Gunnarsson Kearneylina.gunnarssonkearney@havochvatten.selingunUtredareAvdelningen för havs- och vattenförvaltning010-6986337Miljögifter, Vattendirektivet, SFÄ070-08985186337Enheten för vattenförvaltning+46106986337
Visa eller dölj information Niklas Hansonniklas.hanson@havochvatten.senikhanUtredareAvdelningen för havs- och vattenförvaltning010-6986117Vattenförvaltning, Vattendirektivet, Miljökvalitetsnormer, Undantag, Kraftigt modifierade vatten, Föreskrifter vattenförvaltning, Vägledning vattenförvaltning076-53861176117Enheten för vattenförvaltning+46106986117
Visa eller dölj information Anneli Harlénanneli.harlen@havochvatten.seanharlUtredareAvdelningen för havs- och vattenförvaltning010-6986137Vattenförvaltning, Vattendirektivet, Internationell vattenförvaltning, Miljökvalitetsnormer, Ekologisk status, Åtgärdsprogram för vattenförvaltning, Föreskrifter vattenförvaltning, Vägledning vattenförvaltning070-58303146137Enheten för vattenförvaltning+46106986137
Visa eller dölj information Josefin Hjortjosefin.hjort@havochvatten.sejoswalUtredareAvdelningen för havs- och vattenförvaltning010-6986082Jordbruk, Cap:s miljöeffekter, Landsbygdsprogram, PA Nutri, Nitratdirektivet, Östersjöstrategi, Vattenbruksrådet076-53860826082Enheten för vattenförvaltning+46106986082
Visa eller dölj information Annika Johanssonannika.johansson@havochvatten.seannijoUtredareAvdelningen för havs- och vattenförvaltning010-6986145Vattenbruk, Vattenförvaltning076-13400136145Enheten för vattenförvaltning+46106986145
Visa eller dölj information Madeleine Prutzermadeleine.prutzer@havochvatten.semadpruUtredareAvdelningen för havs- och vattenförvaltning010-6986303Övergödning, Lokalt åtgärdsarbete, Åtgärdssamordnare, Pilotområden, WaterCoGovernance, Water drive070-08985036303Enheten för vattenförvaltning+46106986303
Visa eller dölj information Jonas Svenssonjonas.svensson@havochvatten.sejonsveUtredareAvdelningen för havs- och vattenförvaltning010-6986022Vattenförvaltning, Vattendirektivet, Miljökvalitetsnormer, Ekologisk status, Bedömningsgrunder, Föreskrifter vattenförvaltning, Vägledning vattenförvaltning, Påverkansanalys, Interkalibrering, Övergödning070-33152196022Enheten för vattenförvaltning+46106986022
Visa eller dölj information Elisabet Thompsonelisabet.thompson@havochvatten.seelithoUtredareAvdelningen för havs- och vattenförvaltning010-6986258EU-Rapport, VIS070-56404416258Enheten för vattenförvaltning+46106986258
Visa eller dölj information Ann-Karin Thorénann-karin.thoren@havochvatten.seannthoUtredareAvdelningen för havs- och vattenförvaltning010-6986078Vattenförvaltning, Vattendirektivet, Internationell vattenförvaltning, Åtgärdsprogram, Föreskrifter vattenförvaltning, Vägledning vattenförvaltning, Rapportering av vattenförvaltningen076-53860786078Enheten för vattenförvaltning+46106986078
Visa eller dölj information Katarina Vartiakatarina.vartia@havochvatten.sekatvarUtredareAvdelningen för havs- och vattenförvaltning010-6986601Vattenförvaltning, Vattendirektivet, Miljökvalitetsnormer, Undantag, Kraftigt modifierade vatten, Föreskrifter vattenförvaltning, Vägledning vattenförvaltning076-53862016601Enheten för vattenförvaltning+46106986601

Listan över medarbeterare hämtas...

Dela på Facebook Dela på Twitter Skicka e-post Skriv ut

Taggar: Organisation