Dela på Facebook Dela på Twitter Skicka e-post Skriv ut

Taggar: Organisation

Enheten för havsplanering (Hp)

Enheten arbetar med utveckling och införande av en svensk havsplanering.

Enheten ansvarar för:

 • samordning av myndighetens arbete inom området havsplanering och kustzonsplanering
 • samordning och utveckling av myndighetens arbete med uppföljning av maritima strategin
 • samordning av frågor om miljöteknikutveckling och blå tillväxt
 • myndighetens expertfunktion i frågor som rör fysisk planering och riksintressen
 • samordningen och genomförande av myndighetens arbete med EU:s Östersjöstrategi och EU:s marina politik
 • beredning av ansökningar om bidrag från anslaget 1:11 Åtgärder för havs- och vattenmiljö inom enhetens sakområde

Medarbetare

 • Thomas Johansson. Enhetschef. Thomas JohanssonEnhetschefArbetsområde:
  Havsplanering, Maritima frågor, Baltic Sea Action Plan (BSAP), Östersjöstrategi (EUSBSR), Sjöfart, Oljespill, Oljejouren, Olyckor, Marint skräp/avfall, Undervattensbuller, Barlastvatten, Hållbart nyttjande av den marina miljön, Fritidsbåtar, toalettavfall, båtbottentvättar, båtbottenfärger), Miljöteknik, Innovationer, Energi, Energieffektiv sjöfart, Blue growth (blå tillväxt).
  Tel: 010-6986019
  Skicka e-post till Thomas
 • Joacim Johannesson. Utredare. Joacim JohannessonUtredareArbetsområde:
  Havsplanering, Fysisk planering, Samhällsekonomiska bedömningar, Internationellt samarbete inom havsplanering
  Tel: 010-6986151
  Skicka e-post till Joacim
 • Jan Schmidtbauer Crona. Utredare. Jan Schmidtbauer CronaUtredareArbetsområde:
  Havsplanering, Fysisk planering, Miljöbedömning, Miljökonsekvensbeskrivning, Ekosystemansats
  Tel: 010-6986409
  Skicka e-post till Jan
 • Ellinor Söderström. Praktikant. Ellinor SöderströmPraktikantArbetsområde:
  Praktikant Havsplanering, Maritima frågor, Baltic Sea Action Plan (BSAP), Östersjöstrategi (EUSBSR), Sjöfart, Oljespill, Oljejouren, Olyckor, Marint skräp/avfall, Undervattensbuller, Barlastvatten, Hållbart nyttjande av den marina miljön, Fritidsbåtar, toalettavfall, båtbottentvättar, båtbottenfärger), Miljöteknik, Innovationer, Energi, Energieffektiv sjöfart, Blue growth (blå tillväxt)
  Tel: 010-6986253
  Skicka e-post till Ellinor
Dela på Facebook Dela på Twitter Skicka e-post Skriv ut

Taggar: Organisation

Publicerad: 2013-10-14
Uppdaterad: 2017-12-27

Sidansvarig: Webbredaktionen