Dela på Facebook Dela på Twitter Skicka e-post Skriv ut

Taggar: Organisation

Enheten för havsplanering (Hp)

Enheten arbetar med utveckling och införande av en svensk havsplanering.

Enheten ansvarar för:

  • samordning av myndighetens arbete inom området havsplanering och kustzonsplanering
  • samordning och utveckling av myndighetens arbete med uppföljning av maritima strategin
  • samordning av frågor om miljöteknikutveckling och blå tillväxt
  • myndighetens expertfunktion i frågor som rör fysisk planering och riksintressen
  • samordningen och genomförande av myndighetens arbete med EU:s Östersjöstrategi och EU:s marina politik
  • beredning av ansökningar om bidrag från anslaget 1:11 Åtgärder för havs- och vattenmiljö inom enhetens sakområde

Medarbetare

Medarbetare
NamnE-postIDTitelAvdelningTelefonSökordMobilKortnrEnhetTelefonBild
Visa eller dölj information Thomas Johanssonthomas.johansson@havochvatten.sethjohaEnhetschefAvdelningen för havs- och vattenförvaltning010-6986019Havsplanering, Maritima frågor, Baltic Sea Action Plan (BSAP), Östersjöstrategi (EUSBSR), Sjöfart, Oljespill, Oljejouren, Olyckor, Marint skräp/avfall, Undervattensbuller, Barlastvatten, Hållbart nyttjande av den marina miljön, Fritidsbåtar, toalettavfall, båtbottentvättar, båtbottenfärger), Miljöteknik, Innovationer, Energi, Energieffektiv sjöfart, Blue growth (blå tillväxt).072-21390066019Enheten för havsplanering+46106986019Thomas Johansson. Enhetschef.
Visa eller dölj information Malin Aarsrudmalin.aarsrud@havochvatten.semalaarUtredareAvdelningen för havs- och vattenförvaltning010-6986241Havsplanering, Miljökonsekvensbeskrivning072-71716746241Enheten för havsplanering+46106986241
Visa eller dölj information Goncalo Carneirogoncalo.carneiro@havochvatten.segoncarUtredareAvdelningen för havs- och vattenförvaltning010-1750904Havsplanering070-31013030904Enheten för havsplanering+46101750904
Visa eller dölj information Elin Celikelin.celik@havochvatten.seelicelUtredareAvdelningen för havs- och vattenförvaltning010-6986176Havsplanering076-53861766176Enheten för havsplanering+46106986176
Visa eller dölj information Marie Erikssonmarie.eriksson@havochvatten.semeriksUtredareAvdelningen för havs- och vattenförvaltning010-6986267Havsplanering076-53860176267Enheten för havsplanering+46106986267
Visa eller dölj information AnnaKarin Fridhannakarin.fridh@havochvatten.seannwenUtredareAvdelningen för havs- och vattenförvaltning010-6986025Havsplanering, Bottniska viken, Plan- ocg bygglagen PBL, Fysisk planering076-53861606025Enheten för havsplanering+46106986025
Visa eller dölj information Susanne Gustafssonsusanne.gustafsson@havochvatten.sesussguUtredareAvdelningen för havs- och vattenförvaltning010-6986120Havplanering, Havsplanering Bottniska viken, Plan- och bygglagen PBL, Fysisk planering076-53861206120Enheten för havsplanering+46106986120
Visa eller dölj information Wilhelm Gårdmarkwilhelm.gardmark@havochvatten.sewilgarUtredareAvdelningen för havs- och vattenförvaltning010-6986147Baltic SCOPE, Projektledning, Havsplanering076-53861476147Enheten för havsplanering+46106986147
Visa eller dölj information Marie Hallbergmarie.hallberg@havochvatten.semarhalUtredareAvdelningen för havs- och vattenförvaltning010-6986142Samhällsekonomi, Miljöekonomi, Havsplanering, Östesjöstrategin076-53860846142Enheten för havsplanering+46106986142
Visa eller dölj information Ingela Isakssoningela.isaksson@havochvatten.seinisakProjektansvarigAvdelningen för havs- och vattenförvaltning010-6986229Projektansvarig, havsplanering070-36625296229Enheten för havsplanering+46106986229
Visa eller dölj information Joacim Johannessonjoacim.johannesson@havochvatten.sejoajohUtredareAvdelningen för havs- och vattenförvaltning010-6986151Havsplanering, Fysisk planering, Samhällsekonomiska bedömningar, Internationellt samarbete inom havsplanering070-25303816151Enheten för havsplanering+46106986151
Visa eller dölj information Linda Lingstenlinda.lingsten@havochvatten.selilingUtredareAvdelningen för havs- och vattenförvaltning010-6986131Miljöteknik, Innovationer, Blå Tillväxt076-53861456131Enheten för havsplanering+46106986131
Visa eller dölj information Anna Nordqvistanna.nordqvist@havochvatten.seannnorHandläggareAvdelningen för havs- och vattenförvaltning010-6986199Utredare073-80661996199Enheten för havsplanering+46106986199
Visa eller dölj information Eva Rosenhalleva.rosenhall@havochvatten.seevarosUtredareAvdelningen för havs- och vattenförvaltning010-6986907Havsplanering, Havsplan Östersjön, Fysisk planering, Riksintressen076-53860076907Enheten för havsplanering+46106986907
Visa eller dölj information Jan Schmidtbauer Cronajan.schmidtbauer.crona@havochvatten.sejanschUtredareAvdelningen för havs- och vattenförvaltning010-6986409Havsplanering, Fysisk planering, Miljöbedömning, Miljökonsekvensbeskrivning, Ekosystemansats076-53862096409Enheten för havsplanering+46106986409
Visa eller dölj information Terje Selnesterje.selnes@havochvatten.seterselUtredareAvdelningen för havs- och vattenförvaltning010-6986212Havsplanering, Fysisk planering, Baltic SCOPE070-29356526212Enheten för havsplanering+46106986212

Listan över medarbeterare hämtas...

Dela på Facebook Dela på Twitter Skicka e-post Skriv ut

Taggar: Organisation

Publicerad: 2013-10-14
Uppdaterad: 2017-12-27

Sidansvarig: Webbredaktionen