Dela på Facebook Dela på Twitter Skicka e-post Skriv ut

Taggar: Organisation

Enheten för havsplanering (Hp)

Enheten arbetar med utveckling och införande av en svensk havsplanering.

Enheten ansvarar för:

  • samordning av myndighetens arbete inom området havsplanering och kustzonsplanering
  • samordning och utveckling av myndighetens arbete med uppföljning av maritima strategin
  • samordning av frågor om miljöteknikutveckling och blå tillväxt
  • myndighetens expertfunktion i frågor som rör fysisk planering och riksintressen
  • samordningen och genomförande av myndighetens arbete med EU:s Östersjöstrategi och EU:s marina politik
  • beredning av ansökningar om bidrag från anslaget 1:11 Åtgärder för havs- och vattenmiljö inom enhetens sakområde

Medarbetare

Medarbetare
NamnE-postIDTitelAvdelningTelefonSökordMobilKortnrEnhetTelefonBild
Visa eller dölj information Malin Aarsrudmalin.aarsrud@havochvatten.semalaarUtredareAvdelningen för havs- och vattenförvaltning010-6986241Havsplanering, Miljökonsekvensbeskrivning072-71716746241Enheten för havsplanering+46106986241
Visa eller dölj information Karolina Adlerkarolina.adler@havochvatten.sekaradlUtredareAvdelningen för havs- och vattenförvaltning010-6986284Havsplanering076-53861496284Enheten för havsplanering+46106986284
Visa eller dölj information Goncalo Carneirogoncalo.carneiro@havochvatten.segoncarUtredareAvdelningen för havs- och vattenförvaltning010-1750904Havsplanering070-31013030904Enheten för havsplanering+46101750904
Visa eller dölj information Elin Celikelin.celik@havochvatten.seelicelUtredareAvdelningen för havs- och vattenförvaltning010-6986176Havsplanering076-53861766176Enheten för havsplanering+46106986176
Visa eller dölj information Marie Erikssonmarie.eriksson@havochvatten.semeriksUtredareAvdelningen för havs- och vattenförvaltning010-6986267Havsplanering076-53860176267Enheten för havsplanering+46106986267
Visa eller dölj information AnnaKarin Fridhannakarin.fridh@havochvatten.seannwenUtredareAvdelningen för havs- och vattenförvaltning010-6986025Tjänstledig Havsplanering, Bottniska viken, Plan- ocg bygglagen PBL, Fysisk planering076-53861606025Enheten för havsplanering+46106986025
Visa eller dölj information Wilhelm Gårdmarkwilhelm.gardmark@havochvatten.sewilgarUtredareAvdelningen för havs- och vattenförvaltning010-6986147Baltic SCOPE, Projektledning, Havsplanering076-53861476147Enheten för havsplanering+46106986147
Visa eller dölj information Marie Hallbergmarie.hallberg@havochvatten.semarhalUtredareAvdelningen för havs- och vattenförvaltning010-6986142Samhällsekonomi, Miljöekonomi, Havsplanering, Östersjöstrategi, EUSBSR076-53860846142Enheten för havsplanering+46106986142
Visa eller dölj information Joacim Johannessonjoacim.johannesson@havochvatten.sejoajohUtredareAvdelningen för havs- och vattenförvaltning010-6986151Havsplanering, Fysisk planering, Samhällsekonomiska bedömningar, Internationellt samarbete inom havsplanering070-25303816151Enheten för havsplanering+46106986151
Visa eller dölj information Eva Rosenhalleva.rosenhall@havochvatten.seevarosTillförordnad EnhetschefAvdelningen för havs- och vattenförvaltning010-6986907Planering och samhällsutveckling076-53860076907Enheten för havsplanering+46106986907Eva Rosenhall. Tillförordnad Enhetschef.
Visa eller dölj information Jan Schmidtbauer Cronajan.schmidtbauer.crona@havochvatten.sejanschUtredareAvdelningen för havs- och vattenförvaltning010-6986409Havsplanering, Fysisk planering, Miljöbedömning, Miljökonsekvensbeskrivning, Ekosystemansats076-53862096409Enheten för havsplanering+46106986409

Listan över medarbeterare hämtas...

Dela på Facebook Dela på Twitter Skicka e-post Skriv ut

Taggar: Organisation