Dela på Facebook Dela på Twitter Skicka e-post Skriv ut

Taggar: Organisation

Avdelningsstab för havs- och vattenförvaltning (H-Stab)

Direkt under avdelningschefen finns en avdelningsstab. Den består av verksamhetsutvecklare, utredare, handläggare och avdelningsassistent.

Staben ansvarar för

  • verksamhetsutveckling
  • administrativt stöd
  • samordning av avdelningens remisshantering
  • SAMHAV, Havs- och vattenmiljörådet
  • samordna avdelningens arbete med årsredovisning, tertialuppföljning
  • samordna myndighetens EU-beredning inom Miljö och energidepartementets ansvarsområde
  • processledning av 1:11 processen
  • systemförvaltning åtgärdsuppföljning - innefattar att i samråd med ekonomienheten bedriva utveckling och förvaltning av IT-stöd för processen som rör anslaget 1:11 Åtgärder för havs- och vattenmiljö

Medarbetare

Medarbetare
NamnE-postIDTitelAvdelningTelefonSökordMobilKortnrEnhetTelefonBild
Visa eller dölj information Huda Alzabiehhuda.alzabieh@havochvatten.sehudalzAssistentAvdelningen för havs- och vattenförvaltning010-6986201Assistent6201Avdelningsstab för havs- och vattenförvaltning+46106986201
Visa eller dölj information Christopher Bergmanchristopher.bergman@havochvatten.sechrberHandläggareAvdelningen för havs- och vattenförvaltning010-6986128Prokat6128Avdelningsstab för havs- och vattenförvaltning+46106986128
Visa eller dölj information Christina Hallströmchristina.hallstrom@havochvatten.sechhallUtredareAvdelningen för havs- och vattenförvaltning010-6986965Havs- och vattenmiljöanslaget, LOVA, Nationell LOVA samordning, Processutveckling och effektuppföljning Havs- och vattenmiljöanslaget, Finansieringslösningar6965Avdelningsstab för havs- och vattenförvaltning+46106986965
Visa eller dölj information Thomas Johanssonthomas.johansson@havochvatten.sethjohaProjektutvecklareAvdelningen för havs- och vattenförvaltning010-6986019Pan Baltic Scope, Tre Skärgårdar, Kustresursutveckling, Swam Ocean6019Avdelningsstab för havs- och vattenförvaltning+46106986019
Visa eller dölj information Ann Lundströmann.lundstrom@havochvatten.seannlunVerksamhetsutvecklareAvdelningen för havs- och vattenförvaltning010-6986830Verksamhetsutvecklare, Miljöprövning, Miljötillsyn, Tillsynsvägledning6830Avdelningsstab för havs- och vattenförvaltning+46106986830
Visa eller dölj information Fredrik Nordwallfredrik.nordwall@havochvatten.sefrenorUtredareAvdelningen för havs- och vattenförvaltning010-6986017GRIP ON LIFE, Temaledning, Fysisk restaurering6017Avdelningsstab för havs- och vattenförvaltning+46106986017
Visa eller dölj information Per Olssonper.olsson@havochvatten.seperolsBiträdande avdelningschefAvdelningen för havs- och vattenförvaltning010-6986290Havs- och vattenmiljöanslaget072-70052156290Avdelningsstab för havs- och vattenförvaltning+46106986290Per Olsson. Biträdande avdelningschef.
Visa eller dölj information Lennart Sorbylennart.sorby@havochvatten.selensorVerksamhetsutvecklareAvdelningen för havs- och vattenförvaltning010-6986013Verksamhetsutveckling, Vattenförvaltning, Havsförvaltning6013Avdelningsstab för havs- och vattenförvaltning+46106986013
Visa eller dölj information Sara Steinersara.steiner@havochvatten.sesarsteUtredareAvdelningen för havs- och vattenförvaltning010-6986208Projektredovisning, Projektadministration, Anslag6208Avdelningsstab för havs- och vattenförvaltning+46106986208

Listan över medarbeterare hämtas...

Dela på Facebook Dela på Twitter Skicka e-post Skriv ut

Taggar: Organisation