Dela på Facebook Dela på Twitter Skicka e-post Skriv ut

Taggar: Organisation

Avdelningsstab för havs- och vattenförvaltning (H-Stab)

Direkt under avdelningschefen finns en avdelningsstab. Den består av verksamhetsutvecklare, utredare, handläggare och avdelningsassistent.

Staben ansvarar för

 • verksamhetsutveckling
 • administrativt stöd
 • samordning av avdelningens remisshantering
 • SAMHAV, Havs- och vattenmiljörådet
 • samordna avdelningens arbete med årsredovisning, tertialuppföljning
 • samordna myndighetens EU-beredning inom Miljö och energidepartementets ansvarsområde
 • processledning av 1:11 processen
 • systemförvaltning åtgärdsuppföljning - innefattar att i samråd med ekonomienheten bedriva utveckling och förvaltning av IT-stöd för processen som rör anslaget 1:11 Åtgärder för havs- och vattenmiljö

Medarbetare

 • Christina Hallström. Utredare. Christina HallströmUtredareArbetsområde:
  Havs- och vattenmiljöanslaget, LOVA, Nationell LOVA samordning, Processutveckling och effektuppföljning Havs- och vattenmiljöanslaget, Finansieringslösningar
  Tel: 010-6986965
  Skicka e-post till Christina
Dela på Facebook Dela på Twitter Skicka e-post Skriv ut

Taggar: Organisation

Publicerad: 2017-12-27

Sidansvarig: Webbredaktionen