Dela på Facebook Dela på Twitter Skicka e-post Skriv ut

Taggar: Organisation

Uppföljningsenheten (Fu)

Uppföljningsenheten sköter övergripande styrning av såväl fältkontroll som administrativ kontroll inom fiskeriförvaltningen. Enheten ansvarar även för uppföljning och analys av fisket och kontrollinsatser.

Enheten ansvarar för:

 • uppföljning av nationella och individuella fiskemöjligheter samt handläggning av beslut
 • om öppnande och stängning av fisken i förhållande till tillgängliga kvoter
 • administration av kvotbyten med andra medlemsstater
 • planering, samordning och uppföljning av tillsynsplan för yrkesfisket och saluföringsledet i samverkan med berörda myndigheter
 • uppföljning av efterlevnadsnivåer inom yrkesfisket och saluföringsledet
 • analys av risker och mönster i fisket och saluföringsledet
 • övergripande styrning av fiskerikontrollen
 • uppföljning och rekvisition av bidrag från EU-kommissionen enligt förordning (EG) 861/2006 avseende utgifter för övervaknings- och kontrollsystem
 • bedömning och handläggning av ansökningar från Jordbruksverket om medfinansiering av stöd ur EHFF gällande åtgärder för Kontroll och tillsyn enligt artikel 76 i förordning (EU) nr 508/2014
 • förvaltning av kontrollenheternas beslutsstödsystem
 • rapporter om fisket till EU-kommissionen och enligt internationella överenskommelser beträffande fiskerikontrollen
 • dataförfrågningar och statistik inom kontrollområdet
 • EU-samordning och utredningsarbete inom kontrollområdet
 • övergripande förvaltning av avdelningens IT-objekt
 • samverkan med andra myndigheter och organisationer, nationellt och internationellt gällande brottslighet inom fiskerinäringen.

Medarbetare

Medarbetare
NamnE-postIDTitelAvdelningTelefonSökordMobilKortnrEnhetTelefonBild
Visa eller dölj information Ellinor Rutgerssonellinor.rutgersson@havochvatten.seellrutEnhetschefAvdelningen för fiskförvaltning010-6986024Uppföljning, Handläggande Beslut, Kvoter, Administration av kvotbyten, Tillsynsplan,Yrkesfisket,Saluföringsledet, övergripande styrning av fiskerikontrollen, BedömningUppföljningsenheten+46106986024Ellinor Rutgersson. Enhetschef.
Visa eller dölj information Andrea Anderssonandrea.andersson@havochvatten.seandandHandläggareAvdelningen för fiskförvaltning010-6986179Handelskontroll6179Uppföljningsenheten+46106986179
Visa eller dölj information Mats Börjemats.borje@havochvatten.sematborHandläggareAvdelningen för fiskförvaltning010-6986135Satellitövervakning, Satellit, VMS, Fartygsövervakning,Geografisk spårbarhet av fiskefartyg6135Uppföljningsenheten+46106986135
Visa eller dölj information David Dalliahdavid.dalliah@havochvatten.sedavdalSystemförvaltareAvdelningen för fiskförvaltning010-6986034Systemförvaltning av IT-system rörande: Fartygsövervakning och Inspektioner6034Uppföljningsenheten+46106986034
Visa eller dölj information Jarl Engquistjarl.engquist@havochvatten.sejarengHandläggareAvdelningen för fiskförvaltning010-6986205Kvotuppföljning, Kvoter och statistik6205Uppföljningsenheten+46106986205
Visa eller dölj information Jonas Ericsonjonas.ericson@havochvatten.sejoneriHandläggareAvdelningen för fiskförvaltning010-6986072Dagar kvar, Korskontroll, Kvot, Statistik, Uppföljning pelagiskt fiske6072Uppföljningsenheten+46106986072
Visa eller dölj information Hans Grimby hans.grimby@havochvatten.sehangriHandläggareAvdelningen för fiskförvaltning010-6986089Satellitövervakning, Satellit, VMS, Fartygsövervakning,Geografisk spårbarhet av fiskefartyg6089Uppföljningsenheten+46106986089
Visa eller dölj information Malin Hultgrenmalin.hultgren@havochvatten.semalhulUtredareAvdelningen för fiskförvaltning010-6986247Tillsynsvägledning; Fiskerikontroll6247Uppföljningsenheten+46106986247
Visa eller dölj information Elin Jernelin.jern@havochvatten.seelijerHandläggareAvdelningen för fiskförvaltning010-6986194Uppföljning, Handläggande Beslut, Kvoter, Administration av kvotbyten, Tillsynsplan,Yrkesfisket,Saluföringsledet, övergripande styrning av fiskerikontrollen, Bedömning6194Uppföljningsenheten+46106986194
Visa eller dölj information Catharina Josephsoncatharina.josephson@havochvatten.secatjosHandläggareAvdelningen för fiskförvaltning010-6986174Fångstintyg, IUU6174Uppföljningsenheten+46106986174
Visa eller dölj information Sazimet Karasusazimet.karasu@havochvatten.sesazdemHandläggareAvdelningen för fiskförvaltning010-6986140Uppföljning av regelefterlevnad, Uppföljning av demersala fiskemöjligheter6140Uppföljningsenheten+46106986140
Visa eller dölj information Ylva Mattssonylva.mattsson@havochvatten.seylvmatUtredareAvdelningen för fiskförvaltning010-6986214Uppföljning, Handläggande Beslut, Kvoter, Administration av kvotbyten, Tillsynsplan,Yrkesfisket,Saluföringsledet, övergripande styrning av fiskerikontrollen, Bedömning6214Uppföljningsenheten+46106986214
Visa eller dölj information Jenny Nordjenny.nord@havochvatten.sejennorUtredareAvdelningen för fiskförvaltning010-6986230Kostnadsnyttoanalys, EU-beredning6230Uppföljningsenheten+46106986230
Visa eller dölj information Pia Ovikpia.ovik@havochvatten.sepiaoviHandläggareAvdelningen för fiskförvaltning010-6986204Handelskontroll, EU’s kontrollbidrag6204Uppföljningsenheten+46106986204
Visa eller dölj information Linus Vedunglinus.vedung@havochvatten.selinvedUtredareAvdelningen för fiskförvaltning010-6986116Samordning, Fiskerikontroll6116Uppföljningsenheten+46106986116

Listan över medarbeterare hämtas...

Dela på Facebook Dela på Twitter Skicka e-post Skriv ut

Taggar: Organisation