Dela på Facebook Dela på Twitter Skicka e-post Skriv ut

Taggar: Organisation

Uppföljningsenheten (Fu)

Uppföljningsenheten sköter övergripande styrning av såväl fältkontroll som administrativ kontroll inom fiskeriförvaltningen. Enheten ansvarar även för uppföljning och analys av fisket och kontrollinsatser.

Enheten ansvarar för:

 • uppföljning av nationella och individuella fiskemöjligheter samt handläggning av beslut
 • om öppnande och stängning av fisken i förhållande till tillgängliga kvoter
 • administration av kvotbyten med andra medlemsstater
 • planering, samordning och uppföljning av tillsynsplan för yrkesfisket och saluföringsledet i samverkan med berörda myndigheter
 • uppföljning av efterlevnadsnivåer inom yrkesfisket och saluföringsledet
 • analys av risker och mönster i fisket och saluföringsledet
 • övergripande styrning av fiskerikontrollen
 • uppföljning och rekvisition av bidrag från EU-kommissionen enligt förordning (EG) 861/2006 avseende utgifter för övervaknings- och kontrollsystem
 • bedömning och handläggning av ansökningar från Jordbruksverket om medfinansiering av stöd ur EHFF gällande åtgärder för Kontroll och tillsyn enligt artikel 76 i förordning (EU) nr 508/2014
 • förvaltning av kontrollenheternas beslutsstödsystem
 • rapporter om fisket till EU-kommissionen och enligt internationella överenskommelser beträffande fiskerikontrollen
 • dataförfrågningar och statistik inom kontrollområdet
 • EU-samordning och utredningsarbete inom kontrollområdet
 • övergripande förvaltning av avdelningens IT-objekt
 • samverkan med andra myndigheter och organisationer, nationellt och internationellt gällande brottslighet inom fiskerinäringen.

Medarbetare

Publicerad: 2013-12-02
Uppdaterad: 2015-10-06

Sidansvarig: Webbredaktionen