Dela på Facebook Dela på Twitter Skicka e-post Skriv ut

Taggar: Anställning Chef Rutin Styrdokument

Tjänstgöringsbetyg, tjänstgöringsintyg och arbetsgivarintyg

Om du slutar på HaV kan du få ett tjänstgöringsbetyg, förutsatt att du varit anställd mer än sex månader. Du kan också få ett tjänstgöringsintyg eller ett arbetsgivarintyg. Den här rutinen beskriver de olika dokumenten och vem som utfärdar vad.

Ett tjänstgöringsbetyg är en beskrivning av din tjänst, under vilken period du har varit anställd samt ett omdöme om hur du har utfört ditt arbete. Du måste ha varit anställd i minst sex månader för att få ett betyg.

Ett tjänstgöringsintyg innehåller inget omdöme, utan beskriver endast vad du har gjort, under vilken period med mera.

Ett arbetsgivarintyg ska utfördas senast två veckor efter att anställningen har upphört. Du behöver arbetsgivarintyget till exempel om du ska ansöka om ersättning från din a-kassa.

Du som är chef och ska utfärda något av intygen/betygen hittar mallar och anvisningar på sidan med chefens mallar och blanketter.

Dela på Facebook Dela på Twitter Skicka e-post Skriv ut

Taggar: Anställning Chef Rutin Styrdokument