Dela på Facebook Dela på Twitter Skicka e-post Skriv ut

Taggar: Rutin Sjukskrivning Styrdokument Säkerhet

Systematiskt arbetsmiljöarbete

Rutinen beskriver hur myndigheten ska bedriva det systematiska arbetsmiljöarbetet, SAM. Den tydliggör bland annat innebörden av SAM, ansvar och roller i arbetet, lagstiftning som styr och vilka metoder och rutiner vi har i vårt arbetsmiljöarbete. 

Rutinen ska vara ett stöd i arbetet och beskriver på en mer övergripande nivå hur vi ska arbeta med arbetsmiljöfrågor.

Som ett komplement till denna rutin finns det andra rutiner som beskriver mer i detalj hur saker och ting ska genomföras inom vissa arbetsmiljöområden.

Dela på Facebook Dela på Twitter Skicka e-post Skriv ut

Taggar: Rutin Sjukskrivning Styrdokument Säkerhet