Dela på Facebook Dela på Twitter Skicka e-post Skriv ut

Taggar: Anställning Chef Säkerhet

Rutin för fysisk skyddsrond och skyddsrond i bilar

Den här rutinen beskriver hur genomförandet av fysisk skyddsrond och skyddsrond i våra tjänstbilar ska gå till.

Att genomföra skyddsronder regelbundet är en del i vårt arbetsmiljöarbete. Det är ett sätt att bedöma arbetsmiljön, dess eventuella risker och att åtgärda dessa.

Till rutinen finns checklistor som ska användas vid skyddsronderna. De fungerar även som handlingsplaner för åtgärder som planeras efter skyddsronderna.

Inför skyddsronder i lokalerna så kommer medarbetare och konsulter att vara delaktiga och tycka till. Det sker genom att närmaste chef samtalar med sin arbetsgrupp och fångar upp synpunkter kring ett antal frågor. Det finns ett underlag framtaget med aktuella frågor som närmaste chef ska använda i samtalet.

Efter att skyddsronderna är genomförda så tas handlingsplaner fram med åtgärder som behövs, för att skapa en så god arbetsmiljö som möjligt.

Dela på Facebook Dela på Twitter Skicka e-post Skriv ut

Taggar: Anställning Chef Säkerhet