Dela på Facebook Dela på Twitter Skicka e-post Skriv ut

Taggar: Anställning Chef

Rutin vid sjukskrivning och rehabilitering

Rutinen ska vara ett stöd i rehabiliteringsarbetet och bidra till ett tydlig och enhetligt arbetssätt på myndigheten som syftar till lika villkor och en bra rehabilitering för medarbetarna.

Rutinen tydliggör bland annat hur rehabiliteringsprocessen ska bedrivas, vikten av tidig dialog, vilken lagstiftning som gäller och det förebyggande arbete i att agera på korttidssjukfrånvaro.

Rehabilitering är ett samlingsbegrepp för alla medicinska, psykologiska, sociala och arbetslivsinriktade åtgärder som ska hjälpa den som är sjuk eller skadad att få tillbaka sin arbetsförmåga.

Dela på Facebook Dela på Twitter Skicka e-post Skriv ut

Taggar: Anställning Chef