Har du öppnat dagens lucka?
Julkalender
×
Dela på Facebook Dela på Twitter Skicka e-post Skriv ut

Taggar: Anställning Chef Rutin Styrdokument

Introduktion av nyanställda

Denna rutin beskriver bland annat målsättningen med arbetsplatsintroduktionen och vår introduktionsutbildning för alla nya medarbetare på HaV. 

Det finns även två checklistor som ska underlätta för alla: en används vid introduktion av en ny medarbetare och den andra vid introduktion av en ny chef. 

Introduktion 2019-2020

Pass 1 - 30 oktober 2019, kl 13-14 i Skuren
Havs- och vattenförvaltning -presentationPDF
Havsplanering - presentationPDF

Pass 2 - 28 november 2019, kl 10-11 i Skuren
Internationellt utvecklingsarbetePowerpoint
KunskapsförsörjningPowerpoint

Pass 3 – 18 december 2019, kl 13-14 i Skuren
Fiskförvaltningen
Samverkan och facklig information

Pass 4 – 22 januari 2020, kl 9-10 i Skuren
Digital utveckling
Informationssäkerhet och hantering av utrustning

Pass 5 – 19 februari 2020, kl 9-10 i Skuren
Vårt interna arbete

Pass 6 - 18 mars 2020, kl 9-12 i Åskan
Utbildning i förvaltningsrätt

Hjälp för dig som är ny på HaV

Här har vi samlat länkar till sidor som kan vara nyttiga för dig som är ny på HaV.

IT och telefoni

Din telefon

Din jobbtelefon gör det möjligt för dig att läsa och skicka e-post, se din kalender och surfa. Du kan också använda den som uppkopplingspunkt för att komma åt internet med din dator.

På sidan Din telefon hittar du mer information.

Informationsskydd

Rutinen beskriver vad du får och inte får göra med HaV:s utrustning. Det finns många anledningar att vara försiktig med uppkoppling mot våra tjänster och vid läsning och lagring av information, och i den här rutinen står allt du behöver tänka på.

Gå igenom Informationsskydd

Support för IT och telefoni

På sidan IT-support hittar du vanliga frågor och svar. Om du inte hittar svar på din fråga kan du rapportera ett ärende via supportportalen.

Kalender, adressbok, skräppost och ombud i Outlook

Om du inte tidigare har arbetat i Outlook finns flera olika lathundar att läsa, exempelvis Skapa e-postsignatur i Office 2016PDF och Dela din kalender i Outlook 2016PDF.

Lokaler

Möteslokaler i Pagoden

I Pagoden finns det tio större möteslokaler. Sex av dem är utrustade med system för videokonferens. Ytterligare tre har projektor eller TV så att du kan visa presentationer. På kontoren utanför Göteborg finns videokonferensutrustning.

Mer information om lokalerna och hur du bokar mötesrum.

Välkomna gäster till HaV

Ska ordna möte på HaV eller ta emot besök? För att upplevelsen ska bli så trevlig och säker som möjligt finns här en checklista.

Arbetsmiljö

Olyckor och tillbud

Anmäl om en olycka, ohälsa, otillåten påverkan eller ett tillbud inträffar. Läs mer om hur du gör här.

Vid brand

På sidan Vid brand hittar du bra tips på hur du ska agera om brandlarmet går. Där hittar du också Pagodens utrymningsplan, utrymningsvägar och återsamlingsplats.

Arbetsmiljöpolicy

Genom att på olika sätt arbeta för en god arbetsmiljö förebygger vi ohälsa och olycksfall och skapar engagemang samt arbetsglädje. Du hittar HaV:s arbetsmiljöpolicy här.

Företagshälsovård

Om du skadar dig eller mår dåligt och du tror att det har med din arbetssituation att göra, kan du be din chef om att få gå till företagshälsovården.

Våra kollektivavtal

Ett kollektivavtal reglerar förhållandet mellan arbetsgivare och arbetstagare i olika frågor på en arbetsplats. Det finns både centrala och lokala kollektivavtal. Du hittar HaV:s kollektivavtal här.

Fackliga organisationer på HaV

På HaV företräds personalen av två personalorganisationer: Saco-föreningen och ST inom HaV.

Medarbetarundersökningar

Vi arbetar aktivt och systematiskt med medarbetarundersökningar som ett verktyg för att förbättra och utveckla vår arbetsplats och gemensamma arbetsmiljö. Läs mer: Medarbetarundersökningar.

Friskvårdsbidrag

Som anställd på HaV har du rätt till skattefria bidrag för vissa typer av motions- och hälsoaktiviteter. Läs mer här.

Personal- och idrottsförening

HIP står för HaV:s Idrotts- och Personalklubb och vi är en förening för dig som arbetar på HaV.

Presentation av HaV

Organisation

Havs- och vattenmyndigheten är en enrådsmyndighet. Läs mer om hur myndigheten är organiserad på sidan Organisation.

Arbetsordning

Vår arbetsordning beskriver hur vår organisation arbetar, hur ansvaret för olika arbetsuppgifter är fördelat och vem som får fatta beslut på myndighetens vägnar.

Styrdokument och arbetssätt

På sidan Våra arbetssätt och styrande dokument hittar du våra myndighetsövergripande rutiner.

Verksamhetens strategi, koder och verksamhetsplan

I verksamhetsstrategin och verksamhetsplanen kan du läsa om viktiga politikområden där vi som myndighet har ett ansvar att verka, hur vi arbetar och prioriterade leveranser för det aktuella verksamhetsåret. Verksamhetskoderna används för både tid och fakturor.

Du hittar alla på sidan Verksamhetsstrategi, verksamhetsplan och verksamhetskoder.

Värdegrund

Gå igenom den gemensamma värdegrunden för statsanställda och HaV:s värdegrund.

Ärendehantering och arkivering

Hantering av allmänna handlingar

Allmänheten har rätt att ta del av HaV:s allmänna handlingar.

Läs mer på sidan Hantering av allmänna handlingar.

Digital ärendehantering

Nya handlingar ska främst hanteras digitalt. På sidan Digital ärendehantering hur du kommer åt det digitala systemet.

Om diariet

I HaV:s diarium kan du hitta myndighetens ärenden. Dokumenten är normalt allmänna handlingar som alla har rätt att ta del av enligt offentlighetsprincipen. Läs mer om diariet.

GD-dragning

Varje vecka hålls Föredragning för generaldirektören. Under dragningen hanteras beslut i frågor där generaldirektören är beslutande.

Dela på Facebook Dela på Twitter Skicka e-post Skriv ut

Taggar: Anställning Chef Rutin Styrdokument