Dela på Facebook Dela på Twitter Skicka e-post Skriv ut

Taggar: Chef Rutin Styrdokument

Rutin för arbetet med risker och riskhantering

Rutinen utgör en del av vårt arbete med intern styrning och kontroll. Varje år ska vi uppskatta vilka risker som finns för att vi inte ska nå målen som vi har satt upp för vår verksamhet.

Den här rutinen ska inte förväxlas med rutinen för arbetet inom det systematiska arbetsmiljöarbetet, där riskhantering också ingår.

Dela på Facebook Dela på Twitter Skicka e-post Skriv ut

Taggar: Chef Rutin Styrdokument