Dela på Facebook Dela på Twitter Skicka e-post Skriv ut

Taggar: Rutin Styrdokument

Svara på remiss

Syftet med den här rutinen är att HaV ska lämna enhetliga och samordnade remissvar till regeringen och andra myndigheter.

Rutinen reglerar inte hantering av miljöprövningsärenden inom enheten för miljöprövning och miljötillsyn (Hm).

Dela på Facebook Dela på Twitter Skicka e-post Skriv ut

Taggar: Rutin Styrdokument