Dela på Facebook Dela på Twitter Skicka e-post Skriv ut

Rekryteringspolicy

Rekryteringspolicyn ger en strategisk beskrivning av vision och mål för Havs- och vattenmyndighetens rekryteringsarbete.

HaV tillämpar kompetensbaserad rekrytering som innebär att vi arbetar efter en strukturerad process med utgångsläge i analyserade kompetenser. Relevanta kompetenser och krav är i fokus i hela processen.

Rekryteringsprocessen säkerställer att:

  • myndighetens och våra nya medarbetares förväntningar på värderingar stämmer överens
  • objektivitet och likabehandling samt att rekryteringar genomförs utifrån ett mångfalds- och jämställdhetsperspektiv
  • lagar och förordningar relaterade till rekryteringsprocessen följs.
Dela på Facebook Dela på Twitter Skicka e-post Skriv ut