Dela på Facebook Dela på Twitter Skicka e-post Skriv ut

Taggar: Regler Styrdokument

Regelförenkling

Regelförenkling är en prioriterad fråga inom alla delar av vår verksamhet.

Denna policy utgör en del av vårt långsiktiga regelförenklingsarbete. Målet är att alla enheter ska tänk på regelförenkling i det löpande arbetet och vara medvetna om varför vi jobbar med det. På så vis kan vi säkra att det integreras i verksamheten.

Policyn förklarar vad regelförenkling innebär och ger några exempel på frågor som du bör ge extra mycket uppmärksamma. 

Alla medarbetare har ansvar för att regelförenklingstanken förs in i verksamheten och att vår verksamhet inte tynger företagen i onödan.

Dela på Facebook Dela på Twitter Skicka e-post Skriv ut

Taggar: Regler Styrdokument