Dela på Facebook Dela på Twitter Skicka e-post Skriv ut

Rutin för att förebygga och hantera otillåten påverkan och annat olämpligt beteende

Rutinen har fokus på otillåten påverkan eller annat olämpligt beteende som HaV:s medarbetare kan utsättas för av extern person och part. HaV ser mycket allvarligt på att medarbetare utsätts för otillåten påverkan.

Rutinen syftar bland annat till att beskriva vilka förebyggande åtgärder som behövs för att minska risken för otillåten påverkan och annat olämpligt beteende och hur situationen ska hanteras om någon utsätts.

Genom att arbeta förebyggande och vidta relevanta åtgärder när något inträffar vill HaV förhindra att någon medarbetare på grund otillåten påverkan eller annat olämpligt beteende:

  • kommer till skada fysiskt eller psykiskt i samband med arbetet
  • påverkas i sitt beslutsfattande
  • inte kan utföra sitt arbete utan inskränkningar.
Dela på Facebook Dela på Twitter Skicka e-post Skriv ut