Dela på Facebook Dela på Twitter Skicka e-post Skriv ut

Taggar: Styrdokument

Miljöpolicy

Vi ska bidra till en hållbar utveckling och arbeta för att Sverige når de nationella miljökvalitetsmålen. Vi pekar ut riktningen för en bättre miljö i hav, sjöar och vattendrag.

Policy

I policyn står det bland annat att vi ska jobba med att minska vår negativa miljöpåverkan från driften av vår verksamhet. Till exempel genom att hushålla med energi och göra miljömedvetna resor.

Dela på Facebook Dela på Twitter Skicka e-post Skriv ut

Taggar: Styrdokument