Dela på Facebook Dela på Twitter Skicka e-post Skriv ut

Taggar: Anställning Ledighet Lön Sjukskrivning

Löneutbetalning

Du får oftast din lön utbetald den 25:e. Tillägg och avdrag görs på lönen månaden efter, beroende på hur avdraget eller tillägget ser ut.

Din lön betalas ut för innevarande månad. Har du lönetillägg så betalas de ut månaden efter.

Löneavdraget för kortare frånvaro, till exempel en karensdag, kommer vanligen månaden efter den du var borta.

Vid längre ledigheter (till exempel föräldraledighet) får du avdraget samma månad som du är borta.

Om du har timlön får du pengarna månaden efter den då timmarna arbetades in.

Lönen betalas oftast ut den tjugofemte

Löneutbetalningarna görs vanligen den 25:e varje månad, men absolut senast den sista dagen i månaden.

Om den 25:e infaller på en lördag eller söndag får du din lön på närmaste helgfria vardag innan.

I juni får du lön dagen före midsommarafton om den infaller den 23:e, 24:e eller 25:e.

I december får du lönen före jul.

Överföring till bank

HaV sätter in din lön på valfri bank. Om du har lämnat ett överföringsuppdrag och sen vill byta bank, bör du i första hand vända dig till den nya banken för att få hjälp.

Lämna skatteinformation till lönekontoret

Om du är nyanställld behöver du lämna en skattesedel till lönekontoret för att de ska kunna göra rätt skatteavdrag.

Du behöver inte lämna in några fler skattsedlar under din fortsatta anställning. Om du däremot får ett skattejämkningsbesked under året ska du lämna det till lönekontoret. 

Dela på Facebook Dela på Twitter Skicka e-post Skriv ut

Taggar: Anställning Ledighet Lön Sjukskrivning