Dela på Facebook Dela på Twitter Skicka e-post Skriv ut

Rutin för lokalfrågor

Rutinen för lokalfrågor ska tydliggöra roller och ansvar för lokalfrågorna vid myndigheten. Rutinen är endast ett komplement. Det innebär att den inte ska tillämpas om det finns avvikande bestämmelse i annan lag eller avtal mellan arbetsmarknadens parter.

Rutinen gäller för samtliga anställda vid Havs och vattenmyndigheten. Den gör gällande att chef har ansvaret för den fysiska arbetsmiljön och har därmed skyldighet att vid lokalförändringar och nya behov initiera samverkan samt informera skyddsombud.

Berör förändringen flera enheter kan det vara lämpligt att chef informerar skyddsombud i samband med att frågan samverkas på berörda enheter. Berör frågan flera avdelningar så ska frågan upp på myndighetssamverkan, Mysam.

Va-enheten ger stöd

I arbetet med den fysiska arbetsmiljön har enhetschefer Arkiv- och serviceenheten (Va) till hjälp. Va-enheten stöttar med beslutsunderlag och utför det operativa arbetet med lokalerna.

Va-enheten har även ett löpande uppdrag att informerar om större lokalförändringar eller behov till Mysam. Syftet är att på en myndighetsövergripande nivå kunna arbeta proaktivt med lokalfrågorna ur ett arbetsmiljöperspektiv.

Omfördelning av lokalresurser mellan avdelningarna, under pågående budget-/verksamhetsår beslutas av enhetschef för Va-enheten.

Läs rutin för lokalfrågor vid Havs- och vattenmyndighetenPDF

Dela på Facebook Dela på Twitter Skicka e-post Skriv ut