Dela på Facebook Dela på Twitter Skicka e-post Skriv ut

Plan för lika rättigheter och möjligheter

HaV:s plan för lika rättigheter och möjligheter innehåller åtgärder som syftar till att främja lika rättigheter och möjligheter i arbetslivet oavsett kön, etnisk tillhörighet och religion eller annan trosuppfattning.

Planen omhändertar Diskrimineringslagens krav på att arbetsgivaren ska ha en Jämställdhetsplan och krav på att arbeta målinriktat med frågorna.

Planen tydliggör våra mål inom området och vilka aktiviteter som planeras att genomföras i vår strävan att skapa en jämställdhet och jämlik arbetsplats.

Planen har tagits fram i samverkan med fackliga representanter och representanter i chefskollektivet och gäller 2015-2017.

Utvärdering av planen kommer att ske inför att nästa plan ska tas fram för nästkommande treårsperiod. 

Dela på Facebook Dela på Twitter Skicka e-post Skriv ut