Dela på Facebook Dela på Twitter Skicka e-post Skriv ut

Taggar: Rutin Styrdokument

Kommunikationsarbete - text och bild

Vårt mål är att alla ska engagera sig i arbetet för levande hav, sjöar och vattendrag.

En viktig framgångsfaktor är att vårt arbete blir känt för alla och att våra insatser sprider ett ökat intresse. Därför vill vi öppet bemöta de som vänder sig till oss och vara lyhörda för deras behov och önskemål.

Detta gäller inte bara i kontakter med omvärlden utan också inom myndigheten, i relationen mellan arbetsgivare och arbetstagare.

Ett ömsesidigt utbyte av kunskaper och erfarenheter underlättas av öppenhet.

Vårt kommunikationsarbete präglas därför av ett öppet klimat, till glädje och nytta för både oss och andra.

Dela på Facebook Dela på Twitter Skicka e-post Skriv ut

Taggar: Rutin Styrdokument