Dela på Facebook Dela på Twitter Skicka e-post Skriv ut

Taggar: Styrdokument Klimat

Klimatstrategi 2018 – 2020

Klimatstrategi tar avstamp i myndighetens uppdrag och verksamhetsstrategi. Vår vision är levande hav, sjöar och
vattendrag till glädje och nytta för alla. Vi vill lyckas nå denna vision, även när klimatet förändras.

Omslag klimatstrategin

För att nå visionen kommer myndigheten att genomföra, samverka och bidra till åtgärder för minskad klimatpåverkan, bättre klimatanpassning och ökad klimatkunskap.

Läs och ladda ner

Klimatstrategi

  • HaV har tagit fram en klimatstrategi för myndighetens arbete med klimatpåverkan, anpassning och kunskap. Läs HaV:s klimatstrategiPDF.
Omslag klimatstrategin

Slutredovisning

Dela på Facebook Dela på Twitter Skicka e-post Skriv ut

Taggar: Styrdokument Klimat