Dela på Facebook Dela på Twitter Skicka e-post Skriv ut

Taggar: Chef Styrdokument Intern service

IT-strategi

IT-strategin är bland annat till för dig på HaV som ingår i projekt med behov av informationsteknologi. Här får du vägledning om principer, standarder och metoder för vårt IT-arbete.

Havs- och vattenmyndighetens IT-strategi har identifierat följande sju framgångsfaktorer för HaV:

  1. Arbetet regleras genom lagar, förordningar, instruktion, regleringsbrev och särskilda uppdrag som vi får ifrån regeringen.
  2. Delar av verksamheten regleras genom direktverkande EU- förordningar.
  3. Genom att leverera enligt regeringens och kommissionens förväntningar och krav säkerställer vi myndighetens existens.
  4. För att lyckas som myndighet och bli framgångsrika behöver vi flytta fokus ifrån intern verksamhet till kund och leverans av tjänster.
  5. Detta innebär att vi utifrån specifika intressenters krav och behov anpassar våra verksamheters service och processer.
  6. Vårt arbete får genomslag i samhället genom att resultatet av vår verksamhet och dess leveranser är tillgängligt och att vår omgivning upplever att vårt arbetssätt präglas av öppenhet och kvalitet.
  7. Våra prioriterade samarbetspartners och intressenter känner väl till vårt uppdrag och våra ansvarsområden. De har förtroende för vårt arbete vilket underlättar genomförandet av insatser för en bättre havs- och vatten miljö.

IT-strategin gäller för tre år i taget. Strategin uppdateras årligen och den nuvarande gäller för 2016–2018.

Dela på Facebook Dela på Twitter Skicka e-post Skriv ut

Taggar: Chef Styrdokument Intern service