Dela på Facebook Dela på Twitter Skicka e-post Skriv ut

Taggar: Anställning Arbetstid Chef Styrdokument

Policy för att undvika intressekonflikter

Det övergripande syftet med policyn är att stärka allmänhetens förtroende för HaV och därmed även den statliga förvaltningen samt att öka effektiviteten och rättssäkerheten. Målet är att stärka en god förvaltningskultur på myndigheten.

Policyn har utarbetats för att stödja oss i det dagliga arbetet, så att vi kan leva upp till ledorden i vår värdegrund - Öppna - Kompetenta - Ansvarstagande.

I policyn hittar du regler om olika typer av intressekonflikter och sånt du behöver fundera på när det gäller mutor och korruption.

Fråga dig själv om situationen känns rätt och rimlig

En hjälp om du står inför ett etiskt dilemma kan vara dina tankar kring följande frågor:

  • Är det här rätt?
  • Är det här rimligt?
  • Kan jag utan att skämmas berätta det här för min chef, min familj, massmedia?

Om du är tveksam, diskutera med din chef!

Dela på Facebook Dela på Twitter Skicka e-post Skriv ut

Taggar: Anställning Arbetstid Chef Styrdokument