Dela på Facebook Dela på Twitter Skicka e-post Skriv ut

Taggar: Föreskrift Rutin Styrdokument

Föreskriftsarbete

Rutinen för föreskriftsarbete beskriver hur vi tar fram nya föreskrifter eller allmänna råd.

Syftet med rutinen är att säkerställa att vi har en effektiv och rättssäker process. Den ska också användas när vi ska ändra eller upphäva gällande föreskrifter eller allmänna råd.

Ekosystemtjänstanalys

I de fall då Havs- och vattenmyndigheten tar fram underlag inför beslut som kan ha betydande påverkan på ekosystemtjänster så bör en ekosystemtjänstanalys genomföras. Enligt vår rutin för föreskrifter så ska en ekosystemtjänstanalys göras som en del av konsekvensanalysen av föreskriftsförslaget.

Dela på Facebook Dela på Twitter Skicka e-post Skriv ut

Taggar: Föreskrift Rutin Styrdokument