Dela på Facebook Dela på Twitter Skicka e-post Skriv ut

Taggar: Chef Rutin Styrdokument

Rutin för ergonomirond vid bildskärmsarbetsplatser

Ergonomironder är en del i vårt systematiska arbetsmiljöarbete. Vid ergonomironden undersöks de ergonomiska förhållandena på bildskärmsarbetsplatser, i syfte att arbeta förebyggande men även för att kunna identifiera eventuella belastningsbesvär som upplevs av medarbetarna.

Ergonomironden resulterar i en rapport med åtgärdsförslag från företagshälsovården.

Rapporten utgör ett underlag i arbetet med att skapa en så god arbetsmiljö som möjligt.

Dela på Facebook Dela på Twitter Skicka e-post Skriv ut

Taggar: Chef Rutin Styrdokument