Dela på Facebook Dela på Twitter Skicka e-post Skriv ut

Taggar: Anställning Lön

Enskild överenskommelse

Du kan i dagsläget teckna enskild överenskommelse om att växla en del av din lön mot pensionsavsättning i Kåpan Extra samt växla till dig extra semesterdagar mot löneavdrag eller vice versa.

Informationsblad och blankett

Växlingen kan påverka din allmänna pension, sjukersättning och föräldrapenning så ta tid på dig att sätta dig in i vad det innebär.

Du kan växla lön mot pensionsavsättning

Om du har en anställning som varar mer än sex månader kan du sluta en enskild överenskommelse om att avsätta ytterligare pengar till Kåpan extra.

Du kan växla semesterdagar

Om du har en anställning som varar mer än sex månader kan du sluta en enskild överenskommelse om att växla till dig extra semesterdagar eller växla semesterdagar till lön.

Fyll i blanketten och lämna till din chef

För att sluta en enskild överenskommelse ska du fylla i blanketten med namn och giltighetstid (som beror på om du är fackligt ansluten eller ej, och vilket fack du är med i).

En enskild överenskommelse kan göras när som helst under året. Den måste vara skriftlig för att gälla.

Hur gör jag om jag vill säga upp min överenskommelse?

Om du säger upp din överenskommelse återgår pensionsinbetalningen/semesterväxlingen till löneutbetalning som vanligt.

Uppsägning görs skriftligen till din närmaste chef och uppsägningstiden är tre månader.

Påverkar överenskommelsen min sjuklön och inkomstpension?

I informationsbladet finns ett stycke som beskriver hur växlingen kan påverka andra ersättningar.

Där finns räkneexempel med löner i olika nivåer för att du tydligt ska se vad som händer med sjukpenninggrundande inkomst, allmän pension och föräldrapenning.

Studera räkneexemplen noga, och kom ihåg att basbeloppstak och basbelopp ändras mellan åren.

Information om gällande nivåer finns hos Skatteverket.

Vad händer om min anställning förändras?

Enskilda överenskommelser tecknas under de förutsättningar som gäller då överenskommelsen ingås.

Om din anställning upphör, om du går ned i arbetstid, tar föräldra- eller tjänstledigt eller får sjukpenning upphör överenskommelsen automatiskt att gälla direkt.

Dela på Facebook Dela på Twitter Skicka e-post Skriv ut

Taggar: Anställning Lön