Dela på Facebook Dela på Twitter Skicka e-post Skriv ut

Taggar: Forskning Rutin Styrdokument

Arbetet med forskning och utveckling

Hela HaV har i uppdrag att försörja myndigheten med ny kunskap, men enheten för forskning och utveckling samordnar processen. Ta gärna hjälp av vårt verktyg för att lämna förslag på områden med forskningsbehov.

Rutin

FoU-arbete -PDF Den här rutinen är framtagen för att tydliggöra
ansvar och arbetssätt för HaV:s arbete med forskning och utveckling.

Att försörja myndigheten med ny kunskap från forskning och utveckling är hela myndighetens ansvar. Enheten för forskning och miljömål samordnar processen forskning och utveckling.

Kunskaps- och utvecklingsbehov på HaV

Varje år genomför vi inventeringar av kortsiktiga och långsiktiga kunskapsbehov ute på enheterna. Du kan enkelt bidra genom att fylla i dina önskemål i vårt webbverktyg!

Ta mig till verktyget för inventering av forskningsbehov

Behoven sammanställs, sorteras och prioriteras enligt framtagna kriterier. Detta gör vi för att tydliggöra HaV:s behov gentemot forskningsfinansiärer och satsningar på kunskapsuppbyggnad inom verksamheten.

Uppdragsbeskrivning för referensperson för FoU-projekt

Som HaV:s referensperson har du ett intressant uppdrag som ger dig möjlighet att öka din kompetens och föra fram myndighetens forskningsbehov till forskare. Du följer projektet och återrapporterar till din kontaktperson på HaV.

Definition av begreppet referensperson

En referensperson bör i normalfallet vara en person från en enhet som står nära verksamheten där forsknings- och utvecklingsresultaten ska användas.

Referenspersonen bidrar och stöttar med sin erfarenhet och kunskap

 • Huvuduppgiften är att med sin erfarenhet och kunskap stötta projekten, så att resultaten blir användbara i myndighetens verksamhet.
 • Som referensperson återrapporterar du projektets resultat och status till kontaktpersonen på enheten för forskning och miljömål.
 • All dokumentation (relevanta mejl, lägesrapporter, vetenskapliga rapporter med mer) läggs i projektmapp på G:.

Checklista för en referensperson

Läs ansökan

 1. Hur relevant är projektet?
 2. Har projektet någon tydlig kommunikationsplan?

Kontakta projektet (vara med på uppstartsmöte)

 1. Hur ska kommunikationen med projektet ske (kommunikationsverktyg)?
 2. Finns det tillfällen att påverka inriktningen på projektet?
 3. Vilka möten eller avstämningar planeras med projektet?

Ta emot resultat

 1. När kan resultat förväntas från projektet?
 2. Vilken typ av resultat kan förväntas från projektet?
 3. I vilken form vill du som mottagare ha resultaten (rapport, sammanfattande policy brief, presentation)?

Utvärdera projektet

 1. Hur gick det? Utvärdera projektet efter utvärderingsmallen
Dela på Facebook Dela på Twitter Skicka e-post Skriv ut

Taggar: Forskning Rutin Styrdokument