Dela på Facebook Dela på Twitter Skicka e-post Skriv ut

Taggar: Anställning Chef

Alkohol- och drogpolicy

Vår alkohol- och drogpolicy tydliggör bland annat myndighetens syn på användning av alkohol och droger i samband med arbetet. Den visar också hur man ska agera då missbruksproblem uppdagas.

Alkohol och droger hör inte ihop med arbete, eftersom det kan leda till sämre arbetsprestationer och den drabbade kan bli en säkerhetsrisk för både sig själv och andra. Dessutom innebär missbruksproblem ett personligt lidande.

Flera vägar till hjälp och stöd

Om du själv upplever att du har problem med missbruk kan du vända dig till närmaste chef, personalenheten, facklig representant eller till företagshälsovården för hjälp och stöd.

Här hittar du kontaktinformation till företagshälsovården

Personalenheten finns som stöd för chefer i dessa frågor.

Chefer och andra som samtalat med medarbetaren med missbruksproblem har tystnadsplikt.

Agera alltid om du upptäcker problem

Vi ska gemensamt ansvara och verka för en god arbetsmiljö. Misstänker man att en kollega har problem är det alltid rätt att handla. Du kan själv tala med kollegan om din oro eller med din närmaste chef om ingen förbättring sker.

Facklig representant, personalenheten och företagshälsovården kan också vara en bra samtalspartner.

Dela på Facebook Dela på Twitter Skicka e-post Skriv ut

Taggar: Anställning Chef