Dela på Facebook Dela på Twitter Skicka e-post Skriv ut

Taggar: Avtal Chef Rapport Rutin Styrdokument

Projektarbete på HaV

Alla projekt på HaV ska följa vår projektpolicy och projektmall Styrman. Här hittar du en handbok och flera mallar som du ska använda för att dokumentera och visualisera projektets olika delar.

Styrdokument

Alla projekt som bedrivs på HaV ska följa projektpolicynPDF, riktlinjerna i projekthandbokenPDF samt aktuella mallar.

Projekthandboken

I handbokenPDF hittar du beskrivning för roller och rollbeskrivningar som ingår i projekten.

Mallar för ditt projekt

Du behöver inte använda alla mallar som finns, utan välj de som passar i ditt projekt.

Behovsanalys

Projektstartsdirektiv

Projektmodell Styrman

På HaV arbetar vi efter vår egen projektmodell Styrman. Modellen är indelad i fem faser. Ansvaret för behovsanalys och förstudie ligger i linjeverksamheten. Ansvar för planering, genomförande och avslut ligger på projektet.

Flödesschema för ett projekt.

Flödesschema för ett projekt.

Handledning

Verktyg för projektarbete

Alfresco är ett verktyg för att bland annat dela dokument i grupper med användare. Jira är ett ärendehanteringssystem.

Öppna projektplatsen Alfresco

Öppna Jira

Hämta ett program för att skapa Ganttscheman

Dela på Facebook Dela på Twitter Skicka e-post Skriv ut

Taggar: Avtal Chef Rapport Rutin Styrdokument