Dela på Facebook Dela på Twitter Skicka e-post Skriv ut

Detta är klarspråk

Utgångspunkten för klarspråksarbetet på HaV är att vi ska vara tydliga och begripliga i vår kommunikation. Men för att vårt budskap ska gå fram, och för att vi ska uppfattas som vi önskar, är det också viktigt att vi uttrycker oss modernt och lyhört.

Webbutbildning

En av de viktigaste sakerna du ska tänka på är att låta läsarens perspektiv och behov– inte myndighetens rutiner – avspegla sig i texten.

  • Använd ett aktivt och vänligt språk med personligt tilltal när du skriver dina texter. Det ökar chansen att ditt budskap går fram.

Undvik långa utläggningar och svåra ord

Undvik att brodera ut för mycket om sådant som egentligen inte tillför texten något. Akta dig också för att använda ord som är omoderna och onödigt byråkratiska.

Be gärna någon annan att läsa igenom din text när du är klar.

Kontrollera din text med LIX

Läsbarhetsindex (LIX) kan användas för att få uppfattning om hur lätt eller svår en text är att läsa. LIX är baserat på medeltalet ord per mening och andelen långa ord (ord med fler än sex bokstäver) uttryckt i procent. Får du ett högt LIX-värde har du förmodligen för långa meningar och/eller krångliga eller omoderna ord i din text.

Det finns flera olika läsbarhetsindex, men i Sverige är LIX det mest använda. LIX utvecklades på 1960-talet av pedagogikforskaren Carl-Hugo Björnsson.

Dela på Facebook Dela på Twitter Skicka e-post Skriv ut