Dela på Facebook Dela på Twitter Skicka e-post Skriv ut

Ställ din språkfråga här

Svaren publiceras tillsammans med frågan nedanför formuläret.


Jag som undrar är: * (obligatorisk)
Jag som undrar är:Frågor och svar

Skriver vi HaV:s eller HaVs?

Vi skriver HaV:s.

Vad heter policy i plural?

Pluralformen av policy är policyer.

Jag tycker ”skall” är det korrekta sättet att skriva, får jag inte använda skall längre?

Nej, du ska skriva ska.

I vilket fall ska man använda ordet stödberättigad och i vilket fall stödberättigande?

Det beror på sammanhanget vilket ord som ska användas. Stödberättigad är ett substantiv och stödberättigande ett så kallat substantiverat verb, alltså ett ord som kommer från verbet stödja. 

Måste något av orden användas föredrar jag stödberättigad. Det andra ordet, stödberättigande, är tyngre och mer kanslispråkligt. Men varför inte bara skriva: Den som har rätt till stöd ...

Barbro Zetterberg, språkkonsult

Hur skriver man egentligen IT och it-avdelningen? Med eller utan versaler?

Båda varianterna går bra enligt språkrådet. Eftersom det är viktigt att vara konsekventa har vi bestämt oss för att skriva IT. Då riskerar ordet inte att blandas ihop med engelskans it.

Men visst har väl ordformen skall en annan och starkare juridisk betydelse i myndighetsbeslut än ordformen ska? Exempelvis använder myndighetsförordningen genomgående ordformen skall.

Det är sant att äldre myndighetstexter använder "skall". Men sen 2007 skrivs lagar och förordningar med "ska" och det är det ordet som alla myndigheter bör använda enligt Myndigheternas skrivregler och HaV:s egen skrivhandledningPDF.

Länk till Språkrådets Frågelådan där du kan läsa om "ska" respektive "skall".

Ska latinska artnamn vara kursiva eller inte?

Ja, latinska namn ska alltid skrivas kursivt.

Skriver vi mantimme eller persontimme?

Vi skriver persontimme.

Enligt språkvårdare på Språkrådet är ordet mantimme så pass ovanligt att det är en god idé att använda det mer könsneutrala ordet persontimme istället.

Dela på Facebook Dela på Twitter Skicka e-post Skriv ut