Dela på Facebook Dela på Twitter Skicka e-post Skriv ut

Punktlistor ger en överblick

Ibland innehåller din text redogörelser eller uppräkningar. Då kan punktlistor användas för att göra texten mer överskådlig.

Följande är bra att tänka på när du skriver punktlistor:

 • Håll listan kort. Runt sju punkter som max kan vara en riktlinje. Om listan är längre kan läsaren förlora överblicken.
 • Gör punktsatserna symmetriska, det vill säga låt dem vara uppbyggda av samma typer av språkliga element. Låt inte en punktsats ha ett verb som huvudord och en annan ha ett substantiv som huvudord.
 • Låt inte en mening som börjar före punktlistan fortsätta även efteråt.
 • Undvik punktlistor i flera nivåer (”underpunktlista” i punktlistan). De gör texten svårare att läsa.
 • Om punktlistan är en fortsättning på en fras, läs den inledande frasen tillsammans med varje punktsats för att kontrollera att resultatet blir fullständiga meningar.

Hur ska punktlistan se ut?

Det finns tre huvudtyper av punktlistor. Välj den som passar bäst i sammanhanget.

Punktlista 1

Punktsatserna i listan

 • utgör en fortsättning på den inledande frasen
 • föregås inte av något kolon
 • börjar med liten bokstav
 • avslutas inte med punkt, utom den sista punktsatsen.

Punktlista 2

Punktlistan har följande kännetecken:

 • punktsatser som är fristående från inledningsfrasen
 • kolon efter inledningsfrasen
 • inledande liten bokstav i punktsatserna
 • avslutande punkt endast i den sista punktsatsen.

Punktlista 3

Punktsatserna i listan har följande kännetecken:

 • De utgör fullständiga meningar.
 • De föregås av ett kolon.
 • De börjar med stor bokstav.
 • Alla punktsatser avslutas med punkt.
Dela på Facebook Dela på Twitter Skicka e-post Skriv ut