Dela på Facebook Dela på Twitter Skicka e-post Skriv ut

Taggar: Organisation

Tidigare lunchseminarium

Kolla här på vilka ämnen som har varit uppe på lunchseminarium tidigare säsonger. Kanske blir du inspirerad till att hålla en egen presentation om något av det du arbetar med?

Program för hösten 2017

Program
DatumÄmneFöreläsare

19 okt

Miljöfarliga vrak - Historia, miljöeffekter, riskhantering och sanering

Christer Larsson, Frida Åberg och Fredrik Lindgren

27 okt

Genetiskt modifierad lax till lunch?

Fredrik Sundström, Uppsala universitet

8 nov

Swedish Water House - Plattform för nationella dialoger kring internationella vattenfrågor

Katarina Veem, Swedish Water House

21 nov

Resultat från projektet BONUS INSPIRE

Michele Casini och Alessandro Orio, SLU Aqua

23 nov

Nanomaterial, brunifiering och klimatanpassning – hot och åtgärder för våra vatten

Lars-Anders Hansson, Lunds universitet

20 dec

Klimatrefuger i Östersjön

Linus Hammar, Hp

Program våren 2017

Program
DatumÄmneFöreläsare

26 januari

1000 arter och hållbar förvaltning av djuphavet

Thomas Dahlgren

2 februari

Invasionsbiologi i kustnära ekosystem

Stefan Kalogirou

9 mars

Öppna miljödata

Bertil Håkansson, Thomas Klein

16 mars

Marina karteringsprojekt

Bertil Håkansson

22 mars

Projekt om fiskets påverkan på havsbotten

Norbert Häubner, Mathias Sköld och Patrik Jonsson

23 mars

Maritim forskning och innovation

Åsa Burman, verksamhetschef, Lighthouse

4 april

Risk och försiktighet i havsförvaltningen

Professor Wayne Landis och Linus Hammar

28 april

EDNA - Miljövervakning och forskning med DNA-metodik

Maria Kahlert från SLU med flera.

1 juni

Deliberativ värdering av marina ekosystemtjänster

Lina Isacs, KTH Avdelningen för miljöstrategisk analys

8 juni

Symphony kartor och känslighet

Jan Schmidtbauer Crona och Linus Hammar


Program våren 2016

Aktuella lunchseminarier
DatumÄmneFöreläsare

12 jan

Fiskodling i Botswana

Ulf Nermark

25 feb

Vattenbruket i Sverige

Malin Skog

14 mars

Biodiversitet bortom nationell jurisdiktion (BBNJ)

Niels Krabbe

7 april

Sötvattenssamverkan över gränser

Ulrika Stensdotter Blomberg

19 maj

Klimatförändringars effekter på Östersjöns biodiversitet

Per Jonsson, Institutionen för marina vetenskaper, Göteborgs universitet

26 maj

Ett centrum med fokus på havet

Lena Gipperth, Centrum för hav och samhälle, Göteborgs universitet

15 juni

Miljöräkenskaper
kl. 13:00-14:00 (ej under den normala lunchtiden)

Nancy Steinbach, Miljöekonomi och naturresurser, Statistiska Centralbyrån

16 juni

Hur mycket betyder mat och hästar för övergödningen av havet?

Are Vallin, Anders Grimvall och Eva-Lotta Sundblad, Havsmiljöinstitutet

23 juni

Fiskpassagematchen mot Kanada kl. 12.15-12.45

Niklas Egriell

29 september

HaV + Wikipedia = Sant?PDF

Axel Pettersson, Wikimedia

 

Program för hösten 2015

Program
DatumÄmneFöreläsarePresentation

27 aug

Samhällsfenomen och åtgärder mot övergödning av havsmiljön, HMI

HMI


1 okt

Utveckling av indikatorer för MSFD

Saskia Otto, SU, Hedvig Hogfors, Aquabiota


8 okt

Artinriktad naturvård – ett målfokuserat arbetssätt

Sofia Brockmark, HaV och Mikael Svensson, Artsdatabanken

 

13 okt kl. 11.00-12.00

Fiskefria områden – funkar dom?

Ulf Bergström och Mattias Sköld, SLU Aqua

 

Ons 28 okt kl.12.00-13.00

Ekosystemtjänster från svenska hav

Andreas Bryhn, SLU Aqua och Mats Lindegarth, HMI


12 nov

Kan ett GIS-baserat verktyg som tar hänsyn till lokala faktorer, som t.ex. retention, underlätta riskbedömning av påverkan från små avlopp?

Jane Hjelmqvist och Emma Sjögren, WSP

 

Fre 27 nov kl. 12.00-12.30

Source to Sea - gemensam ansats mellan aktörer för en sammanhållen havs- och vattenförvaltning

Birgitta Liss Lymer, SIWI

 

Mån 7 dec kl. 12.00-12.45

Östersjöns genetiska mångfald: Vad vet vi och hur kan vi använda vår kunskap i förvaltningen?

Kerstin Johannesson GU, Annica Sandström LTU, Carina Lundmark LTU, Linda Laikre SU

 

Program våren 2015

Program
DatumÄmneFöreläsarePresentation

15 jan

Utveckling av samhällsindikatorer

Eva-Lotta Sundblad,Anders Grimvall, Lena Gipperth, HMI


22 jan (Skuren)

Att följa populationsutveckling hos kommersiella arter

Andreas Sundelöf, Kf


29 jan

Övervakningsprogram för Havsmiljödirektivet

Agnes Ytreberg, Km


5 feb

Den vattenanknutna recipientkontrollen

Miriam Liberman, Km


26 feb (Skuren)

Plan för tillsynsvägledning - varför, vad och hur?

Ann Lundström, Hm


Tis 17 mars (kl 12.00-12.45)

Marecos – marine ecosystem services

Berit Hasler & Linus Hasselström

 

26 mars (Skuren kl 12.00-12.45)

Svenska artprojektets marina inventering

Anna Karlsson, Hb

 

Mån 13 april (kl. 12.00-12.45)

Streckkodning av marint artmaterial

Malin Strand, GU

 

Tis 21 april (Skuren)

Varför beslutade IMO om regionala svavelregler?

Erik Svensson, Chalmers

 

Fre 30 apr (Skuren kl 10.00-12.30)

Baltic Nest Institute seminarium

Bo Gustafsson, BNI SU

 

Mån 4 maj (kl12.00-12.45)

MARMONI – Övervakning och bedömning av Östersjöns biologiska mångfald

Martin Isaeus, Aquabiota

 

Ons 17 juni (Skuren kl. 12.00-12.45)

Hydrografi i nätverk – Sveriges vatten i digital form, hjälpmedel för vattenförvaltningen

SMHI & Lantmäteriet

 

Program hösten 2014

Program
DatumÄmneFöreläsarePresentation

28 aug

Strategi för åtgärder inom vattenkraften - har vi kommit framåt med prioriteringar?

Johan Kling

 

18 sept (11.15-15.00)

Vad är miljöekonomi och hur gör man en styrmedelsanalys?

Magnus Hennlock, IVL

 

23 sept (tis)

Åtgärdsprogram för havsmiljödirektivet

Ylva Engvall och Linda Rydell, Hv

 

9 okt

CHANGE - användning av anti-fouling metoder för fritidsbåtar i Östersjön

Mia Dahlström, SP/ GU

 

10 okt (11-12)

Åtgärder för att hålla vattnet kvar i landskapet

Dennis Collentine SLU, Martyn Futter SLU, Mats Ivarsson Enveco

 

13 nov

Bilateralt samarbete Sverige och Serbien

Monica Bergsten, Ki


27 nov (Östan)

Miljöeffekter av havsbaserad vindkraft och marin energi

Linus Hammar, Hm

 

4 dec (11.00-12.15)

MyOcean-projektet och den marina tjänsten inom EU:s jordobservationsprogram Copernicus

Iréne Lake, SMHI

 

8 dec (Skuren)

Kräfta och hummer

Susanne Eriksson, GU

 

11 dec (Skuren)

Svenska artprojektets marina inventering

Anna Karlsson, Hb

 

18 dec

Globala programmet

Ylva Mattsson, Ki

 

 

 

 

 

Program våren 2014

Program
DatumÄmneFöreläsarePresentation

16 jan

Brasilien - världens högsta biologiska mångfald

Niklas Egriell och Susanne Viker

 

30 jan (kl 11-15)

Forskning för miljömålen, direktsändning från Naturvårdsverkets konferens

 

 

Ons 26 feb

Swedish Water House - plattform för nationella dialoger kring internationella vattenfrågor

Katarina Weem, SIWI

 

6 mar

Mikroskräp

Fredrik Norén, IVL

 

20 mar

Havsförsurning

Bengt Karlsson, SMHI

 

4 apr

Hur står det till med naturens bevarandestatus?

Erland Lettevall

 

24 apr (Skuren)

Satellitövervakning

Petra Philipsson, Brockmann Geomatics

 

INSTÄLLT

Miljöekonomiworkshop

Magnus Hennlock, IVL

 

15 maj (Skuren, kl. 12-13)

Snabbkurs i Vattendirektivet

Anneli Harlén


Fre 16 maj (Östan kl 11-12)

Assessing the ocean with a coupled socio-ecological perspective: the Ocean Health Index

Catherine Longo, University of California


Mån 26 maj (kl.12-13)

Snabbkurs i Havsmiljödirektivet

Karin Pettersson


5 jun

Går det att MILJÖpröva vattenkraften?

Lennart Sorby

 

Mån 16 jun (kl 11-12.15)

Europeiska miljöbyrån – och det svenska samarbetet

Ninni Borén, EEA


Program hösten 2013

Program
DatumÄmneFöreläsarePresentation

5 sept

Att ge liv åt en föreskrift genom kartor

Bernt Rane och Stig Thörnqvist

 

19 sept

Tjuvkika på HaVs nya webbplats

Karl-Johan Nylén

 

3 okt

EU:s Copernicus-program – global monitorering för miljö och säkerhet

Thomas Klein

 

17 okt

Vilken bevarandestatus har de marina arterna och naturtyperna? – Sveriges rapportering till EU enligt habitatdirektivet

Erland Lettevall

 

7 nov

Halvdag Klimatseminarium

SMHI:s klimatexperter

 

14 nov

Diarieför dina ärenden – inte så Jämrans Krångligt som du tror

Lena Linderos, Marina Nordblom & Maud Keijser


5 dec

SHIpH - Commercial shipping as a source of acidification in the Baltic Sea

David Turner, GU

 

19 dec

Helcoms överenskommelse om begränsning av näringsämnen till Östersjön (BSAP)

Philip Axe, Ylva Engvall och Håkan Staaf

 

Program våren 2013

Program
DatumÄmneFöreläsare

17 jan

Strategi för att skydda Europas vatten (Blueprint) och vilka krav ställs på Sverige?

Anneli Harlén

31 januari

Kunskapsresurser på HaV

Mats Svensson

8 februari

Utveckling av hydrodynamiska modeller och vattenkvalitets-modeller för Östersjön inom projektet SEABED

Anders Jönsson IVL

21 februari

Följ med på guidad tur i världens största databas för kemiska ämnen!

Bengt Fjällborg

7 mars

Planera havet för framtiden

Eva Rosenhall och Tomas Andersson

21 mars

Hur tänka nytt i design av nästa generations övervakningsprogram?

Ann-Karin Thorén

11 april

 

 

25 april

Pågående arbete med att ta fram en svensk strategi för en sammanhållen och hållbar vattenpolitik

Ulrika Siira

16 maj

Dricksvatten till varje pris

Clas Magnusson

23 maj

Om konsten att bevara flodkräftan och kräftfisket

Lennart Edsman

13 juni

Vad ska OSPAR kommissionen behandla 24-29 juni på Park Avenue?

Laura Píriz

Dela på Facebook Dela på Twitter Skicka e-post Skriv ut

Taggar: Organisation

Publicerad: 2014-02-03
Uppdaterad: 2018-01-30

Sidansvarig: Webbredaktionen