Dela på Facebook Dela på Twitter Skicka e-post Skriv ut

Bidra med händelser till vår externa kalender

Kalendern används för att uppmärksamma möten och evenemang som vi anordnar och där vi deltar. Texten ska vara på svenska, kortfattad och lättförståelig. Undvik förkortningar, eller skriv ut dem.

Vilka händelser ska vara med i kalendern?

  • Evenemang som vi arrangerar och där flera andra parter deltar, till exempel: Havs- och vattenforum, konferens om kalkning.
  • Evenemang som andra ordnar där vi är inbjudna för att hålla föredrag, till exempel: miljömålsdagarna, temadag om vattenkraft.
  • Evenemang där vi deltar och där andra har möjlighet att träffa oss, till exempel: Båtmässan, Almedalen, Sportfiskemässan. 

Vilka händelser ska inte vara med i externa kalendern?

  • Interna möten, till exempel: frukostmöten, arbetsgruppsmöten.
  • Möten för ett fåtal inbjudna, till exempel besök från länsstyrelserna.
  • Återkommande arbetsgruppsmöten, till exempel inom Helcom.
  • Större möten där vi bara deltar, till exempel nätverksmöten.
  • Temadagar utan särskild aktivitet, till exempel Världsvattendagen.


Datum och tid
Om händelsen sker samma dag, fyll i samma datum i båda fälten. Om du inte vet exakt tidpunkt, sätt 00.00.
När startar händelsen? * (obligatorisk)
När startar händelsen?
När slutar händelsen? * (obligatorisk)
När slutar händelsen?
Dela på Facebook Dela på Twitter Skicka e-post Skriv ut