Dela på Facebook Dela på Twitter Skicka e-post Skriv ut

Utbildning i förvaltningsrätt

Vilka regler styr en förvaltningsmyndighet som Havs- och vattenmyndigheten? Den 6 och 20 maj hålls internutbildningar i förvaltningsrätt.

Deltagare

Det är obligatoriskt för alla medarbetare på HaV att ha gått utbildningen.

Beskrivning

Vi tar upp frågor om bland annat jäv och opartiskhet, serviceskyldighet, myndighetsutövning, offentlighet och sekretess och när det blir fråga om muta? Vi går också igenom vilka handlingar som måste diarieföras.

Föreläsare: Lisemoe Casselblad, Catarina Pernheim och Maria Boshnakova.

A‌genda för utbildningen.

När?

Vad?

Vem?

09.00–09.40

Statliga värdegrunden & statstjänstemannarollen
Vad styr oss?
Bisyssla och mutor
Skadeståndsansvar

Catarina

09.40–10.00

Statsstödsregler

Lisemoe

10.00–10.30

Offentlighetsprincipen
Allmänna handlingar

Maria

10.30–10.45

Paus

Alla

10.45– 11.25

Sekretess och tystnadsplikt
Diarieföring av handlingar

 Maria

11.25 – 12.00

Regler som styr handläggningen av ärenden –
nya förvaltningslagen

Catarina

 

Dela på Facebook Dela på Twitter Skicka e-post Skriv ut