Dela på Facebook Dela på Twitter Skicka e-post Skriv ut

Öppet hus Smartare miljöinformation - kom med förslag på initiativ

Projektgruppen som arbetar med Smartare miljöinformation bjuder in till öppet hus i Pagoden.

Datum

16 maj

Tid

Klockan 13.30-16.30

Deltagare

Medarbetare på HaV.

Plats

Skuggan

Om

Inför den stundande miljöinformationskonferensen 27-28 maj i Stockholm har vi möjlighet att lyfta fram förslag på nya initiativ där vi behöver samverka med andra myndigheter.

Fokus för konferensen är:

”Hur möter vi allmänhet och företag i våra digitala kanaler i framtiden? Hur kan vi kan jobba annorlunda för att skapa möjligheter att utveckla miljöarbetet?”

Som förberedelse inför konferensen vill vi fånga så många idéer som möjligt på detta tema. Det vill säga informationsutbyten med allmänhet och företag som idag saknas eller kan förbättras. Dels utifrån de informationsbehov vi har på HaV och dels utifrån de informationsbehov som vi tror att allmänhet och företag har.

Därför har vi ”öppet hus” i lokal Skuggan på torsdag den 16 maj klockan 13.30-16.30. Då är ni och era välkomna att droppa in när helst det passar och presentera era idéer. Vi kan då göra kortfattade beskrivningar tillsammans. Det går också bra att maila oss så fångar vi upp era idéer på annat lämpligt sätt.

Smartare miljöinformation är en samverkansorganisation som syftar till att öka användningen av miljöinformation för att bidra till att möta klimatutmaningen, miljökvalitetsmålen och generationsmålet.

Vi vet att det finns många tankar och idéer – passa nu på att förmedla dessa!

Välkomna,

Niklas, Hedvig & Magnus

Dela på Facebook Dela på Twitter Skicka e-post Skriv ut