Dela på Facebook Dela på Twitter Skicka e-post Skriv ut

Lunchseminarium - Akvatisk naturvård i skyddade områden - ANIS

Praktiska erfarenheter – så åstadkommer vi åtgärdsarbete i skyddade områden.

Datum

27 november

Tid

12.00-12.30 (med möjlighet till fortsatt diskussion fram till kl 13)

Deltagare

Alla är välkomna

Plats

Åskan 

Sportfiskarna har drivit projektet ANIS i samverkan med länsstyrelser längs ostkusten. Syftet med projektet, som finansierats via SÅP, har varit att öka takten i åtgärdsarbetet i vatten inom skyddade områden. Det finns ofta ett stort åtgärdsbehov, men insatser i skyddade områden ses ofta som svårgenomförda.

Vi har med ANIS projekterat och påbörjat genomförandet av ett stort antal åtgärder genom samverkan mellan myndigheter, organisationer och markägare. Nyckeln till framgång har varit att sträva efter gemensamma intressen snarare än att hitta motstående intressen. På seminariet berättar vi om erfarenheterna från fältet och slutsatser kring hur takten i åtgärdsarbetet kan ökas.

Talare är Tobias Berger, Nils Ljunggren och Joel Norlin från Sveriges Sportfiske- och Fiskevårdsförbund, Sportfiskarna

Dela på Facebook Dela på Twitter Skicka e-post Skriv ut