Dela på Facebook Dela på Twitter Skicka e-post Skriv ut

Lunchseminarium - Havsförsurning i Arktiska Oceanen

Lunchseminarium om Arktiska Oceanen, som är mer utsatt för försurning än andra oceaner. Seminariet hålls av Leif Anderson från Institutionen för marina vetenskaper, Göteborgs universitet.

Datum

10 september

Tid

Kl. 12-12.30

Deltagare

Medarbetare på HaV 

Plats

Åskan

Om

Kalla vatten löser mer gaser än varma och därför kommer de också att ha en naturligt högre koncentration av koldioxid. Arktiska oceanen är också den ocean som får mest flodvattentillförsel i förhållande till sin volym.

Med flodvattnet kommer mycket organiskt material från land, både löst och partikulärt. När detta organsiska material bryts ner bildas koldioxid. Ett resultat är mycket höga partialtryck koldioxid i de Sibiriska shelfhaven, till exempel har ytvattnet nära Lena floden partialtryck högre än vad som förväntas i atmosfären i slutet av detta århundrade.

Höga partialtryck koldioxid och låga pH bildas också längs bottnarna i dessa hav. Detta vatten sprids ut i de centrala delarna av Arktiska Oceanen och därifrån till Nordatlanten både väster och öster om Grönland. Alltså stannar inte dessa försurade vatten i Arktiska Oceanen utan sprids till områden som är viktiga för till exempel fiske.

Dela på Facebook Dela på Twitter Skicka e-post Skriv ut