Dela på Facebook Dela på Twitter Skicka e-post Skriv ut

HMI-rapport om marin miljöövervakning

Havsmiljöinstitutet presenterar sin rapport "Strategic Analysis of Sweden’s marine monitoring and assessment".

Datum

9 maj

Tid

Klockan 12–12.45

Deltagare

Alla är välkomna

Plats

Lokal Åskan

Havsmiljöinstitutet har under lång tid arbetat med utformning, tolkning och utvärdering av miljöövervakning (MÖ) i marin miljö. Med anledning av detta initierades under 2014 ett projekt kallat "Strategic analysis of Sweden’s marine monitoring and assessment”.

Huvudrekommendationerna är:

  • låt utvärdering och hypotesdriven analys av insamlade data i högre grad styra utformningen av MÖ
  • verka för samordnad och integrerad analys av nationell, regional och lokal MÖ
  • förtydliga rollerna för de olika aktörerna inom MÖ
  • engagera och utmana forskningssamhället i högre grad
Vid lunchseminariet ska rapporten presenteras och diskuteras. Seminariet kommer att hållas på engelska och svenska.
Här kan du läsa mer om seminarietPDF
Dela på Facebook Dela på Twitter Skicka e-post Skriv ut