Dela på Facebook Dela på Twitter Skicka e-post Skriv ut

Lunchseminarium tredje gången gillt

På seminariet berättar Niklas Hansson och Kristina Samuelsson om förslag till ny metod för påverkans-, status- och riskbedömning inom vattenförvaltningen.

Datum

22 mars

Tid

12.00-12.30

Deltagare

Alla är välkomna!

Plats

Åskan

Om seminariet

Bedömning av betydande påverkan, statusklassificering och riskbedömning är grunden i vattenförvaltningsarbetet. En genomsyn har visat att Sverige hittills inte utfört dessa moment på ett korrekt sätt.

Detta kan innebära att det ställs krav på åtgärder på en felaktig grund. Ett förslag på ny metodik och arbetsgång har arbetats fram på HaV under höst och vår. Förhoppningsvis ska detta arbetssätt leda till en effektivare förvaltning av våra vatten.

Dela på Facebook Dela på Twitter Skicka e-post Skriv ut