Dela på Facebook Dela på Twitter Skicka e-post Skriv ut

Utbilda dig i förvaltningsrätt 14 mars

Vilka regler styr en förvaltningsmyndighet såsom Havs- och vattenmyndigheten? Den 14 mars hålls en internutbildning i förvaltningsrätt på HaV.

Datum

14 mars

Tid

9.00–12.00.

Plats

Åskan

Deltagare

Det är obligatoriskt för alla medarbetare på HaV att ha gått utbildningen.

Beskrivning

Vi tar upp frågor om bland annat jäv och opartiskhet, serviceskyldighet, myndighetsutövning, offentlighet och sekretess och när det blir fråga om muta? Vi går också igenom vilka handlingar som måste diarieföras. Nedan finns agendan.

Kursen hålls vid två tillfällen, den 14 mars och den 23 maj.

Anmäl dig till kursen

Fyll i formuläret nedan för att anmäla dig till kurstillfället den 14 mars.

Agenda:

Agenda för utbildning i förvaltningsrätt på HaV

Tid

Aktivitet


09.00-9.30

Statstjänstemannarollen

Opartiskhet och jäv

Reglers hierarki

Domstolars organisation

Sara Grahn

09.30-09.50

Bisyssla och muta

Grundläggande serviceskyldighet

Catarina Pernheim

09.50-10.10

Fika


10.00 - 10.40

Offentlighetsprincipen

Sekretess och tystnadsplikt

Sara Grahn

10.40 - 11.30

Diarieföring av handlingar

Skydd av personuppgifter

Vidarutnyttjande av information

Dataskyddsförordningen

Maria Boshnakova

11.30-12.00

Regler som styr handläggningen av ärenden:

Rättssäkerhetsprinciper

Myndighetsutövning mot enskild

Tjänsteanteckning

Catarina Pernheim

 

Dela på Facebook Dela på Twitter Skicka e-post Skriv ut