Dela på Facebook Dela på Twitter Skicka e-post Skriv ut

Workshop om kunskapssatsningar för en ekosystembaserad fiskförvaltning

HaV bjuder tillsammans med SLU Aqua in till en workshop för att få fram förslag om vilka satsningar som behövs framöver för att stödja utvecklingen av en ekosystembaserad fiskförvaltning.

Datum

20 september

Tid

Kl. 10.00-16.00.

Deltagare

Forskare och rådgivare.

Plats

Sötvattenslaboratoriet, Stångholmsvägen 2, Drottningholm.

Det är möjligt att följa workshopen via Skype:

Skypelänk: 7001@video.slu.se

Webbläsare: https://join.video.slu.se/webapp/?conference=7001

Agenda

10.00 Välkomna och inledning

  • Välkomna - SLU Aqua
  • Workshopens syfte och program - SLU Aqua
  • Introduktion till HaVs arbete med utveckling av ekosystembaserad fiskförvaltning – HaV
  • Sammanfattning av tidigare inspel till HaV gällande kunskapsbehov – HaV
  • Sammanfattning av SLU Aquas förlag på prioriterade kunskapsbehov (Aqua reports 2018:1) – SLU Aqua

11.00 Förslag till kunskapssatsningar för att stödja och vidareutveckla en ekosystembaserad fiskförvaltning

Deltagarna presenterar kortfattade förslag till satsningar som diskuteras tillsammans utifrån:

  • Vilken skillnad/mervärde skulle satsningen göra för att stödja/utveckla en ekosystembaserad fiskförvaltning?
  • Hur svarar satsningen på behov som lyfts i dialogen om ekosystembaserad fiskförvaltning?
  • Hur skulle satsningen införlivas och användas i förvaltningen?
    Vilka resurser/samarbeten skulle krävas för att genomföra satsningen?

12.30 Lunch

15.30 Uppsummering av rekommendationer från workshopen

16.00 Avslut

Om workshopen

HaV bjuder tillsammans med SLU Aqua in till en workshop för att få fram förslag om vilka satsningar som behövs inom biologisk och samhällsvetenskaplig forskning och rådgivning till förvaltningen framöver för att stödja utvecklingen av en ekosystembaserad fiskförvaltning.

Havs- och vattenmyndigheten har fått i uppdrag av regeringen att ta fram en strategi för hur en ekosystembaserad fiskförvaltning kan utvecklas så den blir en integrerad del i uppfyllandet av målen i havs- och vattenförvaltningen. En ekosystembaserad fiskförvaltning ställer krav på ett bredare kunskapsunderlag om fiskens och fiskets interaktion med ekosystemen och mänsklig verksamhet. Det kräver samverkan mellan olika discipliner, institutioner och rådgivningsprocesser för att skapa ett gemensamt kunskapsunderlag som klargör kopplingar mellan målen i havs- och vattenförvaltningen, konsekvenserna av förvaltningsbeslut och mervärdet av olika förvaltningsinsatser för att nå dessa.

I november 2017 höll HaV i samarbete med SLU Aqua en första workshop med forskare och rådgivare om hur kunskapsförsörjningen idag ger underlag för en tillämpning av ekosystemansatsen i fiskförvaltningen och hur den skulle kunna utvecklas i framtiden. HaV har också i samarbete med HMI haft en liknande workshop om samhällsvetenskapliga aspekter av ekosystembaserad fiskförvaltning.

Utifrån tidigare diskussion och underlag vill vi nu få tillfälle att tillsammans med er komplettera, vidareutveckla och precisera förslag om satsningar på kunskapsprojekt och samarbeten för att ta vidare detta som inspel till HaVs strategi för utveckling av ekosystembaserad fiskförvaltning.
Vi ber därför deltagande forskare att förbereda och kort presentera förslag till kunskapssatsningar (projekt, samarbeten). Tillsammans tittar vi sedan närmre på relevans och mervärde för stöd till utvecklingen av en ekosystembaserad fiskförvaltning, samt förutsättningar och eventuella behov för samverkan. Ett mer detaljerat program och underlag skickas ut i augusti.

Kontakt

Håkan Wennhage, biträdande koordinator, SLU Aqua:
e-post: hakan.wennhage@slu.se, telefon: 010-478 40 51.

Ulrika Gunnartz, utredare fiskereglering, HaV:
e-post: ulrika.gunnartz@havochvatten.se, telefon: 010-698 60 58.

Dela på Facebook Dela på Twitter Skicka e-post Skriv ut