Dela på Facebook Dela på Twitter Skicka e-post Skriv ut

Temakonferens GRIP on LIFE

Konferensen behandlar analys av och brister i nuvarande PAF, Prioritized Action Framework for Natura 2000, samt vägar framåt. Temakonferensen är också en del av de förberedande aktiviteterna inom projektet GRIP on LIFE.

Datum

22 november

Tid

9:30-15:30

Deltagare

Projektpartners och andra intressenter inom Natura 2000-nätverket.

Plats

SLU Ultuna, Loftet

Om Loftet

Karta över SLU i Ultuna

Webbsändning

Konferensen filmades och gick att följa direkt på webben. Du kan även se den i efterhand i klippet nedan.

Om konferensen

I projektet arbetar vi för att förbättra miljön i utsatta våtmarker och vattendrag i skogslandskapet. Vi fokuserar på utvalda vattendrag med avrinningsområden, från Blekinge i söder till Västerbotten i norr, som alla är Natura 2000-områden. Vårt långsiktiga mål är att miljön i alla typer av Natura 2000-områden ska förbättras och bevaras för framtiden. Sverige har tagit fram ett ramverk för prioriterade åtgärder inom Natura 2000-nätverket. Det är samlat i ett dokument som betecknas PAF = Prioritized action framework och som varje medlemsstat inom EU har upprättat.

Det är ett dokument som alla EU:s medlemsländer har fått i uppdrag att fylla i för att definiera vilka åtgärder som är prioriterade inom landets Natura 2000-områden och en uppskattning av vilka resurser som krävs för genomförande av åtgärderna. Det är tema 1 i projektet, Implementering av PAF, samt Havs- och vattenmyndigheten som är värdar för konferensen. Konferensen behandlar analys av och brister i nuvarande PAF samt vägar framåt. Temakonferensen är också en del av de förberedande aktiviteterna inom projektet.

Om projektet GRIP on LIFE på Skogsstyrelsens hemsida.

Inbjudan och programPDF

Anmäl dig här!

Dela på Facebook Dela på Twitter Skicka e-post Skriv ut