Dela på Facebook Dela på Twitter Skicka e-post Skriv ut

Temakonferens GRIP on LIFE

Konferensen behandlar analys av och brister i nuvarande PAF, Prioritized Action Framework for Natura 2000, samt vägar framåt. Temakonferensen är också en del av de förberedande aktiviteterna inom projektet GRIP on LIFE.

Datum

22 november

Tid

9:30-15:30

Deltagare

Projektpartners och andra intressenter inom Natura 2000-nätverket.

Plats

SLU Ultuna, Loftet

Webbsändning

Konferensen filmades och gick att följa direkt på webben. Du kan även se den i efterhand i klippet nedan.

Om konferensen

I projektet arbetar vi för att förbättra miljön i utsatta våtmarker och vattendrag i skogslandskapet. Vi fokuserar på utvalda vattendrag med avrinningsområden, från Blekinge i söder till Västerbotten i norr, som alla är Natura 2000-områden. Vårt långsiktiga mål är att miljön i alla typer av Natura 2000-områden ska förbättras och bevaras för framtiden. Sverige har tagit fram ett ramverk för prioriterade åtgärder inom Natura 2000-nätverket. Det är samlat i ett dokument som betecknas PAF = Prioritized action framework och som varje medlemsstat inom EU har upprättat.

Det är ett dokument som alla EU:s medlemsländer har fått i uppdrag att fylla i för att definiera vilka åtgärder som är prioriterade inom landets Natura 2000-områden och en uppskattning av vilka resurser som krävs för genomförande av åtgärderna. Det är tema 1 i projektet, Implementering av PAF, samt Havs- och vattenmyndigheten som är värdar för konferensen. Konferensen behandlar analys av och brister i nuvarande PAF samt vägar framåt. Temakonferensen är också en del av de förberedande aktiviteterna inom projektet.

Dela på Facebook Dela på Twitter Skicka e-post Skriv ut