Dela på Facebook Dela på Twitter Skicka e-post Skriv ut

Landskapsforum 2018 – Vattnet i det brukade landskapet

Under Landskapsforum 2018 diskuteras möjligheter och utmaningar med nyttjande och förvaltning av vårt livsviktiga vatten. HaV är medarrangör av konferensen.

Datum

15 oktober – 16 oktober

Tid

Kl. 10.00 (Registrering och kaffe från kl. 09.00).

Programmet slutar kl. 15.00 den 16 oktober.

Deltagare

Konferensen riktar sig till alla intresserade och särskilt till mark- och vattenägare, brukare av mark och vatten, politiker, forskare, representanter för nationella och regionala myndigheter, kommuner, företag och intresseorganisationer.

Plats

Kungliga Skogs- och Lantbruksakademien, Stockholm

Om konferensen

Vattnet är en gemensam resurs och ett gemensamt ansvar. Det flyter från källa till hav, över alla slags ägogränser och förvaltningsgränser. Vattnet är helt avgörande för utveckling av såväl landsbygder som städer och det används bland annat som livsmedel, kraftkälla och transportväg.
Vid detta Landskapsforum vill vi diskutera möjligheter och utmaningar med nyttjande och förvaltning av vårt livsviktiga vatten. Frågorna är många, till exempel: Vilka målkonflikter finns kring vattnet? Hur ser avvägningarna och kompromisserna ut? Var och hur är det bäst att göra nödvändiga åtgärder? Vem tjänar på åtgärderna och vem ska stå för kostnaderna?

Denna konferens genomförs i samverkan med Havs- och vattenmyndigheten, Trafikverket, Jordbruksverket, Jönköpings kommun, Naturvårdsverket, Riksantikvarieämbetet och Skogsstyrelsen.

Läs mer och anmäl dig på Kungliga Skogs- och Lantbruksakademiens hemsida.

Dela på Facebook Dela på Twitter Skicka e-post Skriv ut