Dela på Facebook Dela på Twitter Skicka e-post Skriv ut

Kunskapsseminarium Integrerad landskapskaraktärsanalys (ILKA)

Trafikverket berättar om sina erfarenheter från en myndighetsövergripande granskning. Under seminariet föreslås förbättringar och diskuteras hur regionala kunskapsunderlag om landskapet kan utvecklas.

Datum

6 september

Tid

Kl. 10.00-15.30

Deltagare

Alla som arbetar med planering och landskapsfrågor.

Plats

Växjö Konsert och kongress / Elite Park hotell

Om seminariet

Regional Integrerad Landskapskaraktärsanalys har provats inom Trafikverkets verksamhet som en arbetsmetod för att få kunskap om landskapets funktion, processer och karaktär för att på så sätt få redskap att uppnå de svenska miljömålen och skapa bra förutsättningar för infrastrukturarbete.

Samverkan kring regionala landskapsanalyser sker i samarbete mellan Trafikverket, Boverket, Havs- och vattenmyndigheten, Jordbruksverket, Naturvårdsverket, Riksantikvarieämbetet och Skogsstyrelsen. Seminariet ordnas tillsammans med Region Kronoberg, som genomför en ILKA under 2018.

Läs mer och anmäl dig på Trafikverkets hemsida.

Dela på Facebook Dela på Twitter Skicka e-post Skriv ut