Dela på Facebook Dela på Twitter Skicka e-post Skriv ut

Livsmedelsforum 2018

Livsmedelsforum är en årlig nationella konferens som arrangeras av Aktuell hållbarhet. Årets konferens fokuserar på Sveriges livsmedelsstrategier.

Ilustration. Uppsträckta händer håller i mat. Medarrangörers logotyper.

Datum

11 oktober

Tid

Kl. 9.15-17.00

Plats

Chalmers Conference Centre, Göteborg

HaV:s deltagande

Vi kommer att prata under rubriken "Nya krav på digital spårbarhet inom sjömat". Konsumtionen av sjömat ska öka – men hur ska det göras hållbart och vad krävs i form av spårbarhet? Hur ser de nya kraven ut från 2019 och vad skiljer dem från de befintliga? Här diskuterar vi hur den omtalade blockkedjetekniken kan bidra till en bättre spårbarhet och vilka andra effekter det kan ge i handeln med sjömat. Seminariet hålls av Niklas Ambervik, projektledare vid HaV, och Babak Sadighi, RISE. Moderator: Catrin Offerman, Aktuell Hållbarhet

Om händelsen

Livsmedelsforum 2018 konkretiserar, belyser och följer upp det nationella och regionala arbetet med Sveriges livsmedelsstrategier som nu realiseras och omsätts i praktiken.

Ur agendan:

  • Senaste nytt från forskare och myndigheter
  • Kunskap om vad som är på gång kring matsvinn, offentlig upphandling och digitalisering
  • Exempel på kommunala och lokala livsmedelsstrategier
  • Veta mer om innovationerna som möjliggör en mer hållbar och hälsosam livsmedelsförsörjning
  • Inblick i hur vägen mot en biocirkulär ekonomi kan te sig i praktiken
Dela på Facebook Dela på Twitter Skicka e-post Skriv ut