Dela på Facebook Dela på Twitter Skicka e-post Skriv ut

World Water Forum (WWF)

Mellan den 18 och 23 mars pågår World Water Forum. Flera medarbetare från HaV är på plats i Brasilien och deltar i olika sessioner.

Datum

18 mars – 23 mars

Deltagare

Från HaV deltar Jakob Granit, Anna Jöborn, Karin Bjerner, Joacim Johannesson och Annie Hermansson.

Plats

Brasilien

HaV:s deltagande

Under veckan kommer HaV bland annat delta i flera sessioner kopplat till S2S-management, utvecklingsfrågor, träffa Brasiliens miljöministerium och myndigheter, samt arrangera en tematisk session om policylösningar inom vattenförvaltningen.

Ministerdeklaration

Under WWF kommer en ministerdeklaration antas. I förhandlingen av deklarationen har Sverige bland annat drivit vikten av gränsöverskridande samarbete, att arbeta med Source to Sea-ansats, integrerad vattenresursförvaltning, vatten som freds- och konfliktförebyggande, kopplingen till andra SDG-mål samt att stärka kvinnor och flickor. Deklarationen kommer inte vara formellt bindande. Den slutliga förhandlingen kommer att ske på plats.

Du kan läsa mer om World Water Forum (WWF) här.

Dela på Facebook Dela på Twitter Skicka e-post Skriv ut